Rahoitusta diabeteksen ja sydänsairauksien genetiikan tutkimukseen

Itä-Suomen yliopiston METSIM-tutkimus on saanut merkittävää amerikkalaisrahoitusta diabeteksen ja sydänsairauksien genetiikan selvittämiseen.

Amerikkalainen the National Human Genome Research Institute myönsi vuonna 2013 huomattavan rahoituksen Cardio-Metabolic Sequencing Collaboration -projektille, jossa on mukana ainoastaan suomalaisia väestötutkimuksia.  Itä-Suomen yliopistosta on mukana METSIM- eli METabolic Syndrome In Men -tutkimus, jossa on tutkittu 10,197 Kuopiossa tai sen lähikunnissa asuvaa miestä.  Tutkimusta johtavat akatemiaprofessori Markku Laakso ja professori Johanna Kuusisto. Aikaisemmin saatu rahoitus mahdollisti 6,000 METSIM-tutkimukseen osallistuneen henkilön geenien sekvensoinnin Washingtonin yliopistossa Saint Louisissa Yhdysvalloissa. Tutkimusprojektin pääpaino on diabetekseen ja sydänsairauksiin liittyvien geenimuutosten selvittämisessä.  METSIM-tutkimuksen geenianalyyseihin osallistuvat lisäksi Michiganin ja North Carolinan yliopistojen tutkijat Yhdysvalloista.

Tutkimusprojekti on saanut jatkorahoituksen, jonka avulla on mahdollista sekvensoida jäljelle jääneiden 4,000 METSIM -tutkimukseen osallistuneen henkilön kaikki eksonit eli geenien proteiineja koodaava osa.  Tämänhetkinen eksomisekvensoinnin kustannus on noin 500 dollaria näytettä kohden, joten METSIM-projekti sai lisärahoitusta noin 2 miljoonaa dollaria.

– Saatu rahoitus mahdollistaa yhden geenin mutaatioista johtuvien sairauksien tutkimuksen.  Diabeteksessa on useita eri alatyyppejä, joiden geneettinen syy on toistaiseksi jäänyt epäselväksi, mutta uuden rahoituksen avulla voimme selvittää kaikki harvinaiset diabetestapaukset 10,000 henkilön aineistossa, akatemiaprofessori Markku Laakso kertoo.

– Olemme Itä-Suomen yliopistossa olleet kiinnostuneita kardiomyopatioiden geneettisistä syistä, ja saatu rahoitus mahdollistaa nyt myös näiden sairauksien etiologian selvittämisen satunnaisesti valitussa väestöotannassa.  Rahoitus mahdollistaa myös muiden sairauksien, kuten Alzheimerin taudin, perinnöllisen hyperkolesterolemian, lihavuuden ja muiden yhden geenin mutaatioista johtuvien sairauksien alatyyppien geneettisen taustan selvittämisen.

– Vuonna 2015 tulosten valmistuttua koko 10,000 miehen aineistosta meillä on mahdollisuus soveltaa yksilöllistettyä lääketiedettä harvinaisiin sairauksiin, ennen muuta diabetekseen ja kardiomyopatioihin, joiden tutkimuksella on pitkät perinteet Itä-Suomen yliopistossa.  On varsin todennäköistä, että lähitulevaisuudessa tutkimuksemme tuloksia voidaan käyttää eri sairauksien diagnostiikassa ja potilaiden hoidossa.

Projekti toteutetaan vuoden 2015 aikana. Käynnissä ovat myös neuvottelut METSIM-tutkimuksen DNA-näytteiden koko genomin sekvensoinnista.

Lisätietoja:

Akatemiaprofessori Markku Laakso, markku.laakso (at) kuh.fi, p. 040 672 3338

Artikkelin kirjoitusvuosi: 2014

Takaisin tämän vuoden artikkeleihin