Rahoitus Sääntelystä biotalouden edistäjä -hankkeeseen

Itä-Suomen yliopiston ympäristöoikeuden tutkimusryhmä on saanut rahoituksen Niukat resurssit viisaasti käyttöön – sääntelystä biotalouden edistäjä -hankkeeseen. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan osana rahoitettava hanke toteutetaan yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston, Lapin yliopiston, Suomen ympäristökeskuksen ja Metsäntutkimuslaitoksen (tuleva Luonnonvarakeskus) tutkijoiden kanssa. Hanketta johtaa ympäristölainsäädännön toimeenpanoon erikoistunut Linnunmaa Oy Joensuusta. Hankkeen kokonaisrahoitus on 150 000 euroa.

Hankkeen tavoitteena on löytää keinoja biotalouden edistämiseksi lainsäädäntöä ja hallintomenettelyitä kehittämällä. Työn taustalla on Suomen biotalousstrategia, joka tähtää maailmanlaajuisten ongelmien ratkaisemiseen biotalouden keinoin ja uuden liiketoiminnan synnyttämiseen. Tuloksena syntyy tutkimukseen perustuvia konkreettisia ehdotuksia, joita päätöksentekijät voivat helposti hyödyntää omassa työssään.

>> Ympäristöministeriön tiedote: Lainsäädännön ja hallinnon esteet ja mahdollisuudet biotalouden edistämiseksi selvitetään

Lisätietoja:
Ympäristöoikeuden professori Tapio Määttä, puh. 0505751589, tapio.maatta@uef.fi
Toimitusjohtaja Eeva Punta, Linnunmaa Oy, puh. 0400 298 465, eeva.punta@linnunmaa.fi

Artikkelin kirjoitusvuosi: 2014

Takaisin tämän vuoden artikkeleihin