Puusta tuotteiksi - itäsuomalaista kehitystyötä ja osaamista -seminaari 3.4.

Itä-Suomen yliopisto
Savonia-ammattikorkeakoulu

26.3.2014

Puusta tuotteiksi – itäsuomalaista kehitystyötä ja osaamista –seminaari 3.4.

Itä-Suomen yliopisto ja Savonia-ammattikorkeakoulu järjestävät yhdessä seminaarin "Puusta tuotteiksi – itäsuomalaista kehitystyötä ja osaamista" 3.4.2014. Seminaari on osa "Rakentamisen innovatiiviset puutuotteet"-hanketta, jolle Pohjois-Savon ELY-keskus on myöntänyt Euroopan sosiaalirahaston tukea. Seminaari esittelee aihepiirin tutkimusta ja kehitystyötä painottuen erityisesti alalla tapahtuviin muutoksiin ja tulevaisuuden tutkimus- ja kehitystarpeisiin.

Paikallista puun tutkimusta

Itä-Suomen yliopisto ja Savonia tukevat uusien tuotteiden ja tuotantoprosessien kehittämistä vahvalla tutkimusosaamisellaan. Itä-Suomen yliopistossa toimii useita tutkimusryhmiä, joissa tutkitaan muun muassa puusta saatavia molekyylejä ja jakeita, niiden käyttöä terveys- ja ympäristöalalla ja puun käytön ympäristövaikutuksia. Lisäksi kehitetään muun muassa puun ja puutuotteiden mittaamiseen soveltuvia menetelmiä tuotantoprosessien tueksi. Savonialla puuhun liittyvää tutkimusta ja kehitystä toteutetaan muun muassa rakennus-, ympäristö- ja bioenergia-aloilla. Molemmat oppilaitokset myös kouluttavat tulevia puualan osaajia; Itä-Suomen yliopistossa on syksyllä 2013 käynnistynyt kansainvälinen Wood Materials Science -koulutusohjelma ja Savonia-ammattikorkeakoulussa rakennusalan opiskelijat saavat opetusta muun muassa puurakenteisiin liittyen.
 

Miksi puuta tutkitaan?

Puun käyttöä voidaan merkittävästi lisätä nykyisestä, sillä metsien vuotuisesta kasvusta hyödynnetään tällä hetkellä vain noin 55 prosenttia. Puun monipuolista käyttöä ja uusia käyttökohteita voidaan lisätä esimerkiksi rakentamisessa, energiantuotannossa ja biojalostuksessa.  Puun käytön lisääminen erityisesti rakentamisessa pienentää hiilijalanjälkeämme ja rakennuspuu toimii pitkäaikaisena hiilivarastona. Viime vuosina onkin pyritty kehittämään puurakentamista muun muassa rakentamisjärjestelmien pitkäjänteisellä kehittämistyöllä. Lisäksi puutuotteiden, -osien ja -komponenttien valmistamisen täytyy olla kannattavaa, minkä vuoksi tarvitaan muun muassa uusia puupohjaisia tuotteita, joita voidaan valmistaa puuteollisuuden sivuainevirroista.

Lisätietoja: Tutkijatohtori Laura Tomppo, p. 040 355 2541, laura.tomppo@uef.fi

**********

Puusta tuotteiksi – itäsuomalaista kehitystyötä ja osaamista  3.4.2014
Itä-Suomen yliopisto, Kuopion kampus, Tietoteknian auditorio

Seminaariohjelma

12:15 – 12:45 Tilaisuuden avaus
Hanketoiminnan esittely
Reijo Lappalainen, Itä-Suomen yliopisto
Mauno Multamäki, Savonia

12:45 – 13:15 Rakennustuotteita sahanpurusta – sivuainevirrat tuotteiksi
Jari Pasanen, Lunacomp Oy

13:15 – 13:45 Puurakentamiseen liittyvä tutkimustoiminta Suomessa
Jaakko Lehto, Finnish Wood Research Oy

13:45 – 14:15 Kahvitauko ja keskustelua

14:15 – 14:40 Puun nestemäiset komponentit – käyttömahdollisuuksia ja tulevaisuuden näkymiä
Olavi Raatikainen, Itä-Suomen yliopisto

14:40 – 15:00 Puulevyyn perustuva tilaelementtirakenteinen kerrostalo
Jouni Liimatainen, Lakea Oy

15:00 – 15:30 Uusi Puu-Kuopio
Janne Repo, Savonia & Eastwood

15:30 – 15:50 Paikallista puurakentamisen identiteettiä – Savolainen ekopientalo
Ville Kuusela, Savonia
Jari Niemelä, Savonia

15:50 – 16:00 Keskustelu & loppuyhteenveto

Ilmoittautumiset 31.3.2014 mennessä osoitteessa
https://elomake.uef.fi/lomakkeet/8213/lomake.html

Opastus seminaaripaikalle : Tietoteknia sijaitsee osoitteessa Savilahdentie 6. Opasteet auditorioon pääovelta. Rakennuksen edessä on maksullisia pysäköintipaikkoja (1 €/tunti).

Artikkelin kirjoitusvuosi: 2014

Takaisin tämän vuoden artikkeleihin