Psykologit kokoontuvat Joensuuhun pohtimaan muutosta

Psykologi toimii aina suhteessa muutokseen ja muuttumiseen: jo yksittäinen asiakaskäynti on väliintulo, puhumattakaan pitemmistä hoito-ohjelmista ja psykoterapeuttisista tapahtumasarjoista. Itä-Suomen yliopistossa järjestettävä Psykologia 2014 -kongressin teemana onkin muutos, toimijuus ja jatkuvuus. Kongressi kokoaa Joensuuhun 20.–22. elokuuta yli 250 psykologia. Kongressi on suurin valtakunnallinen psykologien tapaaminen tänä vuonna.

Kongressin kutsuluennot käsittelevät muun muassa ohjauksen mahdollisuuksia, kasvatusta, psykoterapiaa ja suomalaisia arvoja. Monipuolisissa työpajoissa käydään läpi esimerkiksi väkivaltaa oikeuspsykologian näkökulmasta, aikuisten kiintymyssuhdetta, ikääntyneiden psykoterapiaa ja työelämän psykologiaa.

Kongressissa järjestetään myös juhlaseminaari, kun psykologian opetus ja tutkimus täyttää Joensuussa 41 vuotta. "Luokkakokouksessa" muistellaan psykologian opiskelua Joensuussa eri vuosikymmeninä 1970-luvulta 2000-luvulle.

Tiedotusvälineiden edustajat ovat tervetulleita kuuntelemaan esitelmiä päivien aikana. Kongressin tarkempi ohjelma löytyy tapahtuman verkkosivulta: http://www.uef.fi/fi/psykologia2014/

Psykologian oppiaineen sisäänotto oli Joensuussa aluksi noin 10–12 opiskelijaa joka toisena vuonna, kun nykyinen vuosittainen sisäänotto on 45 opiskelijaa. Hakijoita on vuosittain noin tuhat. Joensuusta on valmistunut 420 psykologia, 64 lisensiaattia ja 42 tohtoria. Itä-Suomen yliopiston psykologikoulutuksen erityispiirre on psykologisten ilmiöiden kontekstuaalinen, sosiaalinen, historiallinen ja kulttuurinen tarkastelu.


Lisätietoja:
Professori Kirsi Honkalampi, p. 050 596 9854, kirsi.honkalampi(at)uef.fi
Lisätietoja vuosijuhlasta:
Professori Hannu Räty, p. 050 367 5220, hannu.raty(at)uef.fi

Artikkelin kirjoitusvuosi: 2014

Takaisin tämän vuoden artikkeleihin