Professori Heli Peltola sai Suomen metsätieteellisen seuran tunnustuksen

Suomen metsätieteellinen seura luovutti pronssisen Cajander-ansiomitalin Itä-Suomen yliopiston metsänhoitotieteen professori Heli Peltolalle ansiokkaasta metsätieteellisestä tutkimuksesta.

Lisäksi pronssinen Cajander  ansiomitali luovuttiin Itä-Suomen yliopiston dosentille Jyrki Kankaalle, professori Jukka Laineelle Helsingin yliopistosta ja erikoistutkija Risto Sieväselle Metsäntutkimuslaitoksesta. Arvokkain jaettu tieteellinen huomionosoitus on hopeinen Cajander-ansiomitali, jonka sai professori Pekka Niemelä Turun yliopistosta.

Professori Heli Peltolan tutkimusalana on metsänhoidon vaikutukset metsäbiomassan kestävään tuotantoon boreaalisissa metsissä. Hän on tutkijauransa aikana osallistunut yli kymmeneen kansainväliseen tutkimuskonsortioon useiden kotimaisten tutkimushankkeiden ohella. Hän on julkaissut yli sata vertaisarvioitua tutkimusartikkelia.

Peltola on toiminut aktiivisesti kansainvälisessä metsäntutkimusorganisaatioiden liitossa (International Unionof Forest Research Organizations, IUFRO). Hän on ohjannut 15 väitöskirjaa ja 50 pro gradu  työtä. Heli Peltola valittiin Joensuun yliopiston vuoden opettajaksi 2005. Peltola johtaa parhaillaan Suomen Akatemian rahoittamaa tutkimuskonsortiota "Metsänhoidon sopeuttaminen muuttuvaan ilmastoon: epävarmuustekijät ja metsiin ja metsätalouteen kohdistuvat vaikutukset sekä riskit Suomessa".

Tieteelliset huomionosoitukset jaettiin Metsätieteen päivässä Helsingissä 12.11.2014. Cajander -ansiomitalit on nimetty professori A.K. Cajanderin mukaan, joka oli kolminkertainen Suomen pääministeri, merkittävä metsäntutkija ja myös Suomen metsätieteellisen seuran perustamiskokouksen koollekutsuja. Suomen metsätieteellinen seura on perustettu 29.4.1909.

Suomen metsätieteellinen seura

Lisätietoja: Heli Peltola, p. 040 588 0005, heli.peltola (at) uef.fi

Artikkelin kirjoitusvuosi: 2014

Takaisin tämän vuoden artikkeleihin