Pohjoismainen tutkimus: harva metabolisesta oireyhtymästä kärsivä syö suositusten mukaan

Itä-Suomen yliopiston johtamassa pohjoismaisessa SYSDIET-tutkimuksessa havaittiin, että harva niistä, joilla on metabolinen oireyhtymä tai sen riskitekijöitä, syö ravitsemussuositusten mukaisesti. Valtaosa saa ruokavaliostaan liikaa suolaa ja kovaa rasvaa sekä liian vähän kuitua ja pehmeää rasvaa. Moni saa myös liian vähän D-vitamiinia. Jatkuvasti yleistyvään metaboliseen oireyhtymään liittyy kohonnut diabeteksen ja sydäntautien riski, ja riskiryhmään kuuluville olisi sairastumisen ehkäisemiseksi erityisen tärkeää syödä suositusten mukaisesti.

Food & Nutrition Research -lehdessä julkaistussa tutkimuksessa selvitettiin ensimmäistä kertaa pohjoismaisten ravitsemussuositusten toteutumista henkilöillä, joilla on metabolinen oireyhtymä tai sen riskitekijöitä.  Tutkimukseen osallistui kaikista pohjoismaista Norjaa lukuun ottamatta 175 henkilöä, joilla oli vähintään kaksi metabolisen oireyhtymän piirrettä, kuten kohonnut verenpaine tai paastoverensokeri tai poikkeavia veren rasva-arvoja, sekä ainakin jonkin verran liikapainoa. Ravintoaineiden saanti laskettiin neljän päivän ajalta ruokapäiväkirjan perusteella.

Yli 80 prosenttia tutkimukseen osallistuneista sai ruokavaliostaan liikaa kovaa eli tyydyttynyttä rasvaa. Pehmeää monityydyttymätöntä rasvaa taas sai riittävästi vain joka kolmas. Yli 75 prosenttia söi liian vähän kuitua ja 65 prosenttia liikaa suolaa. 20 prosentilla D-vitamiinin saanti oli riittämätöntä. Alkoholia käytti liikaa miehistä joka kolmas ja naisista joka neljäs.

Tutkijoiden mukaan suosituksista poikkeava ruokavalio on omiaan lisäämään sairastumisen riskiä, ja tulosten perusteella Pohjoismaissa tulisikin panostaa entistä enemmän ruokavalion arviointiin ja ruokavalioneuvontaan henkilöille, joilla on metabolisen oireyhtymän piirteitä.

Ravitsemussuositusten toteutumista selvitettiin SYSDIET-tutkimuksen alussa. Tutkimukseen sisältyi myös puolen vuoden mittainen ruokavaliointerventio, jossa havaittiin pohjoismaisista aineksista kootun suositusten mukaisen ruokavalion parantavan muun muassa kolesteroliarvoja ja pienentävän näin sepelvaltimotaudin riskiä. Terveellinen pohjoismainen ruokavalio myös vähensi metaboliseen oireyhtymään liittyvän tulehdustekijän määrää.

Lisätietoja:

Professori Matti Uusitupa, p. 029 445 4537

Apulaisprofessori Ursula Schwab, p. 029 445 4528

Itä-Suomen yliopisto, kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikkö

Artikkelin kirjoitusvuosi: 2014

Takaisin tämän vuoden artikkeleihin