Pohjois-Savon liitolta rahoitusta elektronimikroskopian laitteistojen ja pinta-analytiikan ydinosaamisen kehittämiseen

Pohjois-Savon liitto on myöntänyt Euroopan Aluekehitysrahaston (EAKR) rahoitusta Itä-Suomen yliopiston toteuttamalle Korkean resoluution pyyhkäisyelektronimikroskoopin hankinta analyyttiseen pintarakenteiden karakterisointiin (HR-SEM) -hankkeelle. Hanke tukee erityisesti Pohjois-Savon bio- ja materiaalitutkimuksen laiteinfraa, vahvistaa alueellista kilpailukykyä ja maakunnan vahvuutta nanokokoluokan materiaalitutkimuksen ja mikroanalytiikan edellytyksiin. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 671 200 euroa, josta laitehankintojen osuus on 557 250 euroa. EAKR-rahoitusta on 402 720 euroa. Tämän lisäksi Savonia-ammattikorkeakoulu ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä osallistuvat hankkeen rahoitukseen.

Pyyhkäisyelektronimikroskooppi (SEM) on monipuolinen materiaalitutkimuksen tutkimustyökalu. Sitä käytetään laajasti useilla tutkimusaloilla helppokäyttöisyyden, laajan sovellettavuuden ja tarkan resoluutionsa ansiosta. Moderneilla SEMeillä saavutetaan jopa alle nanometrin (millimetrin miljoonasosa) kuvaresoluutio ja laitteet voidaan varustaa erilaisin detektorein ja analysaattorein saatavan rakenne- ja koostumusinformaation maksimoimiseksi.

Itä-Suomen yliopistossa tämä tutkimuksen erikoislaitteisto on sijoitettu Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan infrastruktuuriyksikköön (SIB Labs), jolla on myös henkilökuntaa kyseisten erikoislaitteiden vaatimaan näytevalmistukseen, laitteiden käyttämiseen ja käyttökoulutukseen. Itä-Suomen yliopiston, Savonia-ammattikorkeakoulun ja KYSin tutkijat sekä alueellisten yritykset hyödyntävät SIB Labs:n palveluita ja laitteistoja jatkuvasti. Nyt saadulla rahoituksella on täten merkitystä tutkimusfasiliteettien kehittämisessä ja alueellisen merkittävyyden lisääjänä.  

Rahoitusta saaneessa hankkeessa tutkitaan lisäksi laitteiston sovellettavuutta tutkimuspilotein yli laitosrajojen ja perehdytetään eri laitosten tutkijoita laitteen omatoimiseen käyttöön. HR-SEM -hanke päättyy elokuuhun 2014, jolloin laitteella jo toivottavasti on käyttäjiä sovelluksineen mahdollisimman monesta tutkimusryhmästä ja yrityksestä. SEM-laitteistojen käyttöikä on yli 10 vuotta, joten tutkimusyhteisö hyötyy hankituista laitteistoista pitkään hankkeen jälkeenkin.

Lisätietoja:
Projektitutkija Jari Leskinen, jari.leskinen@uef.fi, p. 040 355 2580
Tutkimuspäällikkö Arto Koistinen, arto.koistinen@uef.fi, p. 044 716 3260

 

Artikkelin kirjoitusvuosi: 2014

Takaisin tämän vuoden artikkeleihin