Pohjois-Karjalan rahaston apurahoja tutkijoille

Suomen Kulttuurirahaston Pohjois-Karjalan rahasto on myöntänyt Itä-Suomen yliopiston tutkijoille yli 300 000 euroa apurahoja. Apurahansaajat julkistettiin 4. toukokuuta.

Filosofian tohtori  Kirsi Laurén sai Itä-Suomen kansallispuistojen kulttuurisia merkityksiä käsittelevään väitöksen jälkeiseen tutkimukseen 26 000 euron apurahan.

Filosofian maisteri Piia Kettunen sai 22 000 euroa liiketoiminnan tuloksen mallintamista ja ennustamista käsittelevään väitöskirjatyöhön.

Filosofian maisteri Anna Kinnunen sai 22 000 euroa hulluuden kulttuurista konstruointia käsittelevään väitöskirjatyöhön.

Filosofian maisteri Anna Kirveslahti sai 22 000 euroa polymeeripintojen kastuvuusominaisuuksien muuntelua käsittelevään väitöskirjatyöhön Alma ja Jussi Jalkasen apurahana.

Filosofian maisteri Mika Koponen sai 22 000 euroa matemaattisten aineiden opettajankoulutuksen kehittämistä käsittelevään väitöskirjatyöhön.

Filosofian maisteri Vesa Korhonen sai 22 000 euroa autististen lasten sosiaalisen kommunikaation vahvuuksien tutkimista ja kuntoutusta teknologiaympäristössä käsittelevään väitöskirjatyöhön.

Filosofian maisteri Janne Kosunen sai 22 000 euroa tulenkantajien humanistista puolustusta totalitarismia vastaan käsittelevään väitöskirjatyöhön.

Kauppatieteiden maisteri Anna Kuikka sai 22 000 euroa brändiuskollisuutta päivittäistavaramarkkinoilla käsittelevään väitöskirjatyöhön.

Maatalous- ja metsätieteiden maisteri, Md Parvez Rana sai kaukokartoitusmenetelmää käsittelevään väitöskirjatyöhön Alma ja Jussi Jalkasen apurahana 22 000 euroa.

Yhteiskuntatieteiden maisteri Anni Rannikko sai vaihtoehtoisia liikuntalajeja ja niiden sisällä muotoutuvia moraalisia järjestyksiä käsittelevään väitöskirjatyöhön Artturi ja Aina Heleniuksen apurahana 22 000 euroa.

Filosofian maisteri Ilona Raunola sai 22 000 euroa spirituaalista prosessia uususkonnollisessa Valorukous-liikkeessä käsittelevään väitöskirjatyöhön.

LL. M. Oyetade Oyewunmi sai 22 000 euroa maakaasumarkkinoiden säätelyä Euroopassa ja Nigeriassa käsittelevään väitöskirjatyöhön.

Teologian maisteri Saara Sorjonen sai 22 000 euroa kulttuurin välittämistä japanilaisen kaunokirjallisuuden suomennoksissa käsittelevään väitöskirjatyöhön.

Filosofian maisteri Tapani Hirvonen sai puun spektrisiä ominaisuuksia metsäteollisuudessa käsittelevään väitöskirjatyöhön 15 000 euroa.

Kasvatustieteen maisteri Erja Laakkonen sai aikuisuuden kulttuurista kuvaa käsittelevään väitöskirjatyöhön 11 000 euroa.

Filosofian maisteri Jenna Pekkinen sai viljan leseen vaikutusta terveydelle käsittelevään väitöskirjatyöhön 11 000 euroa.

Filosofian tohtori Sirpa Kaunisto sai 5000 euroa hirvikärpäsiä ja koloradokuoriaisia käsittelevään väitöksen jälkeiseen tutkimukseen.

Filosofian maisteri Mika Flinkman sai 3000 euroa valaistuksen käyttöä eriasteisista ja -tyyppisistä värisokeuksista kärsivien henkilöiden värierottelukyvyn parantamiseen käsittelevään tutkijavierailuun Japaniin.

Artikkelin kirjoitusvuosi: 2014

Takaisin tämän vuoden artikkeleihin