Plagiaatintunnistus käyttöön Itä-Suomen yliopistossa

Itä-Suomen yliopisto on ottanut käyttöön sähköisen plagiaatintunnistusjärjestelmän. Itä-Suomen yliopiston valitsema Turnitin-ohjelma on käytössä myös monissa muissa yliopistoissa.

Plagiointi ja plagiaatintunnistus ovat viime vuosina olleet esillä keskusteluissa yliopisto-opetuksen ja -tutkimuksen laadusta. Huolta opintosuoritusten ja tutkimustulosten alkuperäisyydestä ovat kantaneet niin opettajat kuin opiskelijatkin.

Plagiaatintunnistusohjelmaa käytetään muun muassa opinnäytetöiden alkuperäisyyden tarkistuksen. Opiskelijan tuottamaa tekstiä verrataan tietokannasta, Internetistä ja muista julkaisuista löydettyihin materiaaleihin. Järjestelmän löytämistä yhtäläisyyksistä muodostuu raportti, jonka antamat tulokset opettaja tulkitsee.

Lisäksi ohjelmaa voidaan käyttää apuvälineenä ohjattaessa opiskelijoita lainausten ja lähdeviittausten oikeaoppiseen käyttöön tieteellisessä tekstissä. Se on integroitu toimivaksi verkko-oppimisympäristö Moodlessa.

Plagiaatintunnistusta käsitellään laajemmin tiistaina 1.4. järjestettävässä videoseminaarissa Joensuun, Kuopion ja Savonlinnan kampuksilla. Yliopiston henkilöstölle suunnatussa seminaarissa eri alojen opettajat kertovat plagiaatintunnistusohjelman käyttökokemuksistaan.

Lisätietoja:

Erikoissuunnittelija Sari Tervonen, 044 716 3628

 

Artikkelin kirjoitusvuosi: 2014

Takaisin tämän vuoden artikkeleihin