Pienikin painonpudotus ehkäisee uniapnean pahenemista ja jopa parantaa sen

Jo viiden prosentin pysyvä painonpudotus on tehokasta hoitoa ylipainoisten uniapneaan, ja saavutetut hyödylliset vaikutukset säilyvät useita vuosia. Arvostetun kansainvälisen Sleep Medicine -lehden tuoreimmassa numerossa julkaistu suomalaistutkimus osoittaa ensimmäistä kertaa selkeästi, että pienenkin painonpudotuksen hyödyt säilyvät usean vuoden seurannassa.

Uniapnea kehittyy yleensä hiljalleen, tyypillisesti liikapainon karttumisen myötä. Välittömien päiväaikaisten oireiden, kuten väsymyksen ja työ- ja toimintakyvyn alentumisen lisäksi tauti aiheuttaa vaikeutuessaan muitakin terveyshaittoja. Uniapnea edistää esimerkiksi sydän- ja verisuonitautien kehittymistä.

– Olemme aiemmin osoittaneet, että painonpudotukseen tähtäävän ohjatun elämäntapamuutoksen avulla saavutetut hyödyt säilyvät vuosia. Painonpudotuksen tärkeyttä uniapnean hoidossa kuitenkin yhä aliarvioidaan käytännön potilastyössä. Tämä johtunee ainakin osittain siitä, että ei ole ollut tutkittua tietoa, kuinka paljon painoa pitäisi pudottaa, jotta saataisiin merkittävää hyötyä uniapnean hoidossa, sanoo tutkimusjohtaja, dosentti Henri Tuomilehto Oivauni Uniklinikalta.

Nyt julkaistun tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, riittääkö jo pienikin painonpudotus ennaltaehkäisemään ei-toivottua uniapnean pahenemista tai jopa parantamaan tautia.

Tutkimus toteutettiin Kuopion yliopistollisessa sairaalassa vuosina 2004–2013 yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston kanssa. Tutkimusaineisto koostui vuosina 2004–2006 uniapneaepäilyn takia sairaalaan lähetetyistä potilaista. Potilaat olivat työikäisiä, ylipainoisia ja sairastivat lievää uniapneaa. Potilaat satunnaistettiin tutkimuksen alussa kahteen ryhmään; joko elämäntapahoitoon tai seurantaryhmään. Elämäntapahoito kesti vuoden ja sen tavoitteena oli potilaiden painonpudotus muuttamalla ruokavaliota terveellisimmäksi ja lisäämällä hyötyliikuntaa. Tämän jälkeen potilaiden terveydentilaa ja etenkin mahdollista muutosta uniapnean vaikeusasteessa seurattiin neljän vuoden ajan. Tavoitteena painon suhteen oli pysyvä viiden prosentin, tutkimuspotilailla käytännössä viiden kilon painonlasku seurantajakson aikana.

Painonpudotuksen vaikutuksia mitattiin yöllisellä unirekisteröinnillä sekä potilaan kokemilla oireilla. Lisäksi selvitettiin sokeri- ja rasva-aineenvaihduntaan liittyviä seikkoja.  Potilaat kävivät tutkimuskäynneillä tutkimuksen alkaessa ja viiden vuoden kuluttua aloituksesta. 

Viiden kilon laihtumisesta useita terveyshyötyjä

Tutkimuksessa havaittiin, että alkuperäisestä ryhmästä riippumatta onnistunut viiden prosentin painonpudotus on tehokas hoito lievää uniapneaa sairastaville ylipainoisille potilaille. Uniapnean paheneminen saatiin lähes kaikilla potilaista ehkäistyä ja jopa puolella potilaista uniapnea parani täysin. Samanaikaisesti uniapnean ja siihen liittyvien oireiden paranemisen myötä havaittiin sokeri- ja rasva-aineenvaihduntahäiriöiden korjaantuminen sekä edullisia sydänvaikutuksia. Moni potilaista pystyi lisäksi lopettamaan verenpaine-, kolesteroli- ja diabeteslääkityksensä seurantajakson aikana.

– Uniapnea on nopeasti yleistynyt kansansairaus, jota sairastaa arviolta vähintään 300 000–350 000 suomalaista, heistä 80–90 prosenttia tietämättään. Se on krooninen, etenevä sairaus, joka pahentuessaan lisää merkittävästi sydän- ja verisuonisairastavuutta ja kuolleisuutta. Uniapnean varhainen tunnistaminen ja hoitaminen onkin elintärkeää, Tuomilehto toteaa.

– Tutkimuksemme kiistatta osoittaa, että varhaisessa vaiheessa uniapnea on jopa täysin parannettavissa. Lihavuus on merkittävin tekijä sekä uniapnean että sen liitännäissairauksien synnyssä. Ylipainoisille potilaille painonpudotuksen tulisi olla ensisijainen hoitomuoto ja tähän tulisi myös terveydenhuollossamme jatkossa panostaa. Toivon mukaan tämä löydöksemme myös kannustaa uniapneaa sairastavia ylipainoisia potilaita painonpudotukseen tähtäävään aktiiviseen, terveelliseen elämäntapamuutokseen.

Lisätietoja:

Tutkimusjohtaja : Henri Tuomilehto, dosentti, Oivauni Uniklinikka ja kliinisen ravitsemustieteen laitos, Itä-Suomen yliopisto.  p. +358405945068, henri.tuomilehto@oivauni.fi

Juha Seppä, dosentti, korva-, nenä- ja kurkkutautien klinikka, Kuopion Yliopistollinen sairaala

Matti Uusitupa, professori, Kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen laitos, Itä-Suomen yliopisto

Helena Gylling, professori, Kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen laitos, Itä-Suomen yliopisto

Julkaisuviite: Henri Tuomilehto MD, PhD,  Juha Seppä MD, PhD, Matti Uusitupa MD, PhD,  Markku Peltonen PhD, Tarja Martikainen MSc, Johanna Sahlman MD, PhD, Jouko Kokkarinen MD, PhD, Jukka Randell MD, PhD, Matti Pukkila MD, PhD, Esko Vanninen MD, PhD, Jaakko Tuomilehto MD, MA, PhD, Helena Gylling MD, PhD on behalf of the Kuopio Sleep Apnea Group. The impact of weight reduction in the prevention of the progression of obstructive sleep apnea – explanatory analysis of a 4-year observational follow-up trial. Sleep Medicine

 

 

Artikkelin kirjoitusvuosi: 2014

Takaisin tämän vuoden artikkeleihin