Perttu Vartiainen selvittämään kaupunki-, maaseutu- ja saaristopolitiikan kehittämistä

Elinkeinoministeri Jan Vapaavuori on asettanut Itä-Suomen yliopiston rehtorin, yhteiskuntamaantieteen professori, FT Perttu Vartiaisen selvitysmieheksi, jonka tehtävänä on laatia selvitys kaupunki-, maaseutu- ja saaristopolitiikan kehittämistarpeista. Selvityksellä arvioidaan kaupunki-, maaseutu- ja saaristopolitiikan tehtäviä, roolia ja vaikuttavuutta osana kansallista aluekehittämistä.

Lähtökohtana selvitykselle on aluekehittämisen toimintaympäristön muutos: muun muassa rakennemuutoksen voimistuminen ja alueiden kehityksen eriytyminen sekä aluekehittämisen resurssien muuttuminen.

Selvitysmiehen tehtävänä on tarkastella muun muassa seuraavia kysymyksiä.

Mikä on kaupunki-, maaseutu- ja saaristopolitiikan asema kansallisen aluekehittämisen kokonaisuudessa, ja mikä se voisi olla jatkossa?

Miten kaupunki-, maaseutu- ja saaristopolitiikalla voidaan edistää alueiden elinkeinorakenteen uudistamista sekä luoda edellytyksiä alueiden vahvuuksien hyödyntämiselle?

Miten kaupunki-, maaseutu- ja saaristopolitiikka voidaan kytkeä entistä paremmin kansalliseen innovaatiopolitiikkaan ja kansallisten kasvun kärkien (biotalous, cleantech ja digitalisaatio) edistämiseen?

Miten kaupunki-, maaseutu- ja saaristopolitiikan vaikuttavuutta voidaan parantaa ja miten ne voivat paremmin vastata toimintaympäristön muutoksiin ottaen huomioon niukkenevat kehittämismäärärahat?

Selvitysmiehen ehdotusten tulee olla työ- ja elinkeinoministeriön käytettävissä 19.12.2014 mennessä. (Lähde: työ- ja elinkeinoministeriö)

Lisätietoja:

Neuvotteleva virkamies Olli Alho, työ- ja elinkeinoministeriö, p. 029 506 4914

Rehtori Perttu Vartiainen, Itä-Suomen yliopisto, Rehtori Perttu Vartiainen, p. 029 445 8000

Artikkelin kirjoitusvuosi: 2014

Takaisin tämän vuoden artikkeleihin