Pertti Anttonen Itä-Suomen yliopiston kulttuurintutkimuksen professoriksi

Dosentti, Doctor of Philosophy Pertti Anttonen on valittu Itä-Suomen yliopiston kulttuurintutkimuksen professoriksi 1.8.2014 alkaen.

Hän on suorittanut filosofian kandidaatin tutkinnon Helsingin yliopistossa vuonna 1987 ja filosofian tohtorin tutkinnon (PhD) Pennsylvanian yliopistossa Yhdysvalloissa vuonna 1993.

Anttonen on työskennellyt Helsingin yliopistossa folkloristiikan apulaisprofessorina vuosina 1996–97 ja professorina vuosina 2007–2009, folkloristiikan professorina Turun yliopistossa vuosina 2004–2006 sekä etnologian professorina Jyväskylän yliopistossa vuosina 2006–2007. Vuosina 2001–2004 hän työskenteli Suomen Akatemian akatemiatutkijana. Vuosina 2011–2014 Anttonen työskenteli yliopistonlehtorina Helsingin yliopistossa ja kevään 2014 vierailevana professorina Kalifornian yliopistossa Berkeleyssä antropologian laitoksella.

Anttonen on folkloristiikan dosentti Helsingin ja Turun yliopistoissa sekä etnologian dosentti Jyväskylän yliopistossa.

Tutkimustyössään Anttonen on syventynyt nationalismiin, historiapolitiikkaan, tradition ja moderniteetin kysymyksiin sekä etnopoetiikkaan. Vuosina 2006–2009 hän johti Suomen Akatemian rahoittamaa tutkimusprojektia, jossa selvitettiin suullisen perinteen tekstualisaatiota ja modernia kontekstualisaatiota Suomessa. Anttonen on ollut mukana useissa kansainvälisissä tutkimusprojekteissa, ja hän julkaissut lukuisia kansainvälisiä tieteellisiä julkaisuja. Niistä merkittävin, Tradition Through Modernity: Postmodernism and the Nation-State in Folklore Scholarship, ilmestyy pian kreikaksi ja kiinaksi.

Anttonen on etnologian ja folkloristiikan tutkijoiden kansainvälisen järjestön Sociétè Internationale d'Ethnologie et de Folklore'n (SIEF) hallituksen jäsen sekä kolmen alan tieteellisen aikakauslehden (yhdysvaltalainen Cultural Analysis, yleiseurooppalainen Ethnologia Europaea sekä virolainen Journal of Ethnology and Folkloristics) toimituskuntien jäsen.

Pertti Anttosen painolaatuinen kuva on osoitteessa www.uef.fi/nimityskuvat

Lisätietoja: Pertti Anttonen, puh. 050 528 8134, pertti.anttonen(at)uef.fi

Artikkelin kirjoitusvuosi: 2014

Takaisin tämän vuoden artikkeleihin