Päivikki ja Sakari Sohlbergin Säätiöltä tukea kuopiolaisiin tutkimushankkeisiin

Päivikki ja Sakari Sohlbergin Säätiö on myöntänyt kuopiolaistutkijoille apurahoja muun muassa lasten allergioiden, vanhusten ravitsemuksen ja suunterveyden sekä silmänpohjan ikärappeuman tutkimukseen. Apurahansaajat julkistettiin 15. tammikuuta.

Lapsen kasvuympäristöllä vaikutusta allergiaan

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Ympäristöterveyden osaston johtaja, tutkimusprofessori ja Itä-Suomen yliopiston ympäristöterveydenhuollon professori Juha Pekkanen sai 40 000 euron rahoituksen lasten kasvuympäristön ja allergioiden yhteyttä selvittävään LUKAS-syntymäkohortin kymmenvuotisseurantatutkimukseen.

Astma ja allergiset sairaudet koskettavat jo noin joka kolmatta lasta. Ilmiön uskotaan liittyvän ympäristöaltistusten muutoksiin. Pekkasen tutkimusaineisto, LUKAS-syntymäkohortti, on maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen erityisesti kosteusvaurioihin liittyvien haitallisten ja maatilaympäristöön liittyvien suojaavien vaikutusten tutkimuksessa. Tutkimushankkeen 10-vuotisseurannan tavoitteena on selvittää mikrobialtistuksen merkitystä lasten astman, allergioiden ja immunologisen reagointitavan kehittymisessä.

Sirtuiinit silmänpohjan ikärappeuman lääkekehityskohteena

Suomen Akatemian tutkijatohtori, dosentti Anu Kauppinen Itä-Suomen yliopistosta sai 40 000 euron rahoituksen hankkeeseen, jossa tutkitaan sirtuiineja silmänpohjan ikärappeuman lääkekehityskohteena. Silmänpohjan ikärappeuma on yleisin syy ikääntyneiden ihmisten näön menetykseen. Sairaudessa näköreseptorisolujen toimintaa ylläpitävät pigmenttiepiteelisolut rappeutuvat, mikä johtaa muun muassa lukemista, kasvojen tunnistusta ja autolla ajamista haittaavaan keskeisen näön heikkenemiseen. Potilaista noin 90 prosenttia sairastaa niin sanottua kuivaa ikärappeumaa, johon ei toistaiseksi ole olemassa hoitokeinoa. Tutkimuksessa selvitetään sairauden syntyyn johtavia syitä solu- ja molekyylitasolla keskittyen etenkin tulehdusvasteen, hapetusstressin ja proteiinikertymien rooliin pigmenttiepiteelisolujen toiminnan häiriintymisessä sekä etsitään uusia sirtuiini -proteiinien aktiivisuuteen vaikuttavia yhdisteitä, joilla solujen rappeutuminen saadaan pysäytettyä.

Malli iäkkäiden hyvän ravitsemustilan ja suunterveyden ylläpitoon

Itä-Suomen yliopiston geriatrisen lääkehoidon professori Sirpa Hartikainen sai 20 000 euron rahoituksen NutOrMed – Laatua iäkkäiden kotihoidon asiakkaiden ravitsemukseen, suun terveyteen ja lääkehoitoon -hankkeelle.

Itä-Suomen yliopiston Geriatrisen hoidon tutkimuskeskus selvittää Hartikaisen johtamassa NutOrMed-tutkimuksessa kuusi kuukautta kestävän ravitsemus- ja suunterveysintervention vaikutuksia iäkkäiden kotihoidon asiakkaiden ravitsemustilaan, suunterveyteen, toimintakykyyn sekä sairaalahoidon käyttöön ja sen kustannuksiin. Lisäksi tutkitaan sähköisen sairauskertomuksen lääkehoidon tietojen yhtenevyyttä kotikäynnin perusteella arvioituun todelliseen lääkkeiden käyttöön. Tutkimukseen osallistuu 75 vuotta täyttäneitä Kuopion kaupungin kotihoidon ja Alina Hoivatiimin asiakkaita sekä vertailuryhmänä Äänekosken ja Suonenjoen kaupungin kotihoidon asiakkaita. Tutkimuksen lopputuloksena on toimintamalli, jonka avulla tutkittavat, heidän omaisensa ja kotihoidon henkilökunta voivat ylläpitää iäkkäiden hyvää ravitsemustilaa ja suunterveyttä. Yhteiskunnallisena tavoitteena on hyvän hoidon avulla vähentää pitkäaikaisen sairaalahoidon tarvetta ja siten säästää kustannuksissa.

Myös useat muut Itä-Suomen yliopiston tutkijat saivat rahoitusta tutkimushankkeilleen. Suomen Akatemian tutkijatohtori Kristiina Huttunen sai 20 000 euroa hankkeelle, jonka aiheena on Neuroprotektiivisten luonnonaineiden kohdentaminen keskushermostoon aihiolääketeknologian avulla. Tutkija Katja Kanninen sai 20 000 euroa hankkeeseen, jossa tutkitaan tulehdusreaktion modulointia uutena hoitomuotona NCL-taudissa. Nuorempi tutkija Johannes Laitinen sai 11 000 euroa tutkimukseen, joka selvittää stentin sisäisen ahtautumisen mekanismia ja ehkäisemistä, ja erikoislääkäri Aino Mäntyselkä 7000 euroa fysiologisen adrenarken mekanismien tutkimukseen.

Päivikki ja Sakari Sohlbergin Säätiö edistää lasten ja vanhusten henkistä ja ruumiillista hyvinvointia tukemalla lääketiedettä, terveydenhoitoa sekä sosiaalista toimintaa. Säätiö toimii jakamalla apurahoja vuosittain. Vuoden 2014 hankkeisiin jaettiin yhteensä 1 400 150 euroa. (Lähde: Päivikki ja Sakari Sohlbergin Säätiö)

Lisätietoja

Professori Juha Pekkanen, juha.pekkanen@thl.fi, puh. 029 524 6368

Tutkijatohtori Anu Kauppinen, anu.kauppinen@uef.fi; puh. 050 516 9819

Professori Sirpa Hartikainen, sirpa.hartikainen@uef.fi, puh. 040 355 3784

Tutkijoiden haku puhelinluettelosta

http://www.pss-saatio.fi

Artikkelin kirjoitusvuosi: 2014

Takaisin tämän vuoden artikkeleihin