Paavo Koistisen säätiö tuki syöpätutkijoita

Paavo Koistisen säätiö on myöntänyt useille Itä-Suomen yliopiston ja Kuopion yliopistollisen sairaalan tutkijoille apurahoja syöpätutkimukseen. Apurahoja myönnettiin yhteensä 45 000 euroa.

Apurahansaajista Jussi Kärkkäisen tutkimuksen aiheena on lääkeaineiden kohdentaminen syöpäsoluihin LAT1-aminohappokuljetinproteiinin avulla. Esther Idehen tutkii Suomeen muuttaneiden naisten kohdunkaulan syövän seulontaan osallistumista ja seulontaa koskevia käsityksiä.

Amro Masarwah tarkastelee hyaluronaanin ilmentymistä ja sen kuvantamista rintasyövän ennustemarkkereina. Timo Nykopp tutkii hylauronaanin aineenvaihduntaan vaikuttavien geenien ilmenemistä gynekologisissa kasvaimissa ja Mari Poukka hyaluronaania ja sen metaboliaa ihon melanosyyttisissä kasvaimissa. Piia Takabe tutkii ihomelanooman syntymekanismeja ja hyaluronaanimetabolian muutoksia 3D-viljelmämalleissa.

Riika Korhosen prospektiivinen itäsuomalainen tapaus-verrokkitutkimus selvittää psykososiaalisia tekijöitä, toivottomuutta ja masennusta kirurgisilla ja rintasyöpäpotilailla. Mikko Pelkosen tutkimuksen aiheena on tyypin II transmembraanisten seriiniproteaasien ilmentyminen rintasyövässä. Jaakko Valtola tarkastelee prospektiivisessa tutkimuksessa veren kantasolusiirteen laatua ja sen ennusteellista merkitystä autologisissa kantasolusiirroissa.

Lista myönnetyistä apurahoista

Artikkelin kirjoitusvuosi: 2014

Takaisin tämän vuoden artikkeleihin