Orionin Tutkimussäätiöltä apurahoja tutkijoille

Orionin Tutkimussäätiö on myöntänyt apurahoja useille Itä-Suomen yliopiston nuorille tutkijoille ja äskettäin väitelleille lääketieteeseen ja farmasiaan liittyvän tutkimustyön jatkamista varten.

Nuorempi tutkija Jussi Ryynänen biolääketieteen yksiköstä sai 25 000 euron apurahan tutkimushankkeeseen "Kolmoisnegatiivisen rintasyövän estämis- ja terapiamahdollisuudet D-vitamiinilla potilasperäisessä ksenograftimallissa".

10 000 euron apurahat saivat yliopistotutkija Sudhir Kurl kansanterveystieteen yksiköstä sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijöiden tutkimukseen sekä tutkijatohtori Minna Rahnasto-Rilla farmasian laitoksella ja National Institute of Aging -tutkimuslaitoksessa Baltimoressa tehtävään tutkimukseen, jonka aiheena on SIRT6-entsyymin säätely ja siihen liittyvien molekyylien seulonta.

Nuorempi tutkija Mitja Kurki A.I. Virtanen -instituutista sai 10 000 euron apurahan tutkimukseen, jonka kohteena on suomalaisen populaation perimän kattava selvitys työkaluna henkilökohtaisen lääketieteen ja terveydenhuollon kehittämiseen. Kurki tekee tutkimusta USA:ssa Massachusetts General -sairaalassa ja Broad -instituutissa.

10 000 euron apurahan sai myös FT Merja Jaronen A.I. Virtanen -instituutista. Jaronen tutkii seeprakalaa ihmisen hermoston autoimmuunisairauksien malliorganismina Harvardin yliopistossa.

Näiden väitöstyön jälkeiseen tutkimustyöhön tarkoitettujen suurten apurahojen lisäksi säätiö myönsi pienempiä apurahoja useille väitöstyötä tekeville tutkijoille.Projektitutkija Ali Koskela silmätaudeilta sai 5000 euron apurahan tutkimukseen, jonka aiheena on "Kasvien fenoliyhdisteiden vaikutus silmänpohjan rappeumatautiin". 4000 euron apurahat saivat nuorempi tutkija Lili Cui neurologialta tutkimukseen "Safety, efficacy, and mechanism of intra-arterial transplantation of targeting-enhanced bone-marrow mesenchymal stem cells in ischemic stroke rats", proviisori Mikko Huuskonen A.I. Virtanen -instituutista tutkimukseen "Metalliyhdisteiden käyttö aivoiskemian hoidossa ja diagnostiikassa", nuorempi tutkija Elisa Kärkkäinen A.I. Virtanen -instituutista tutkimukseen " Endokannabinoidireseptorit ja BDNF-signalointi Alzheimerin tautia mallintavilla APP/PS1 siirtogeenisillä hiirillä", ja nuorempi tutkija Eino Solje neurologialta tutkimukseen " Otsa-ohimolohkorappeumien yleisimmän geneettisen syyn - C9ORF72 toistojakson -kliiniset ilmentymät". 3000 euron apurahat saivat FM Kati Miettinen tutkimukseen "Neurohumoraalinen aktivaatio ja sytokiinijärjestelmä sydämen vasemman kammion uudelleenmuovautumisessa ja vajaatoiminnassa", nuorempi tutkija Dorota Kaminska kliinisen ravitsemustieteen yksiköstä tutkimukseen "Regulation of Alternative Splicing in Human Obesity and Type 2 Diabetes" ja tutkimusavustaja Jenni Tick sovelletun fysiikan laitokselta tutkimukseen "Laskennallisia menetelmiä ultraääneen liittyviin käänteisongelmiin".

Orionin Tutkimussäätiö on viime vuosina jakanut hakumenettelyyn perustuvia apurahoja vuosittain yhteensä 500 000 – 700 000 euroa eri tutkijoille lääketieteen, eläinlääketieteen, farmasian sekä niihin liittyvien luonnontieteiden, kuten kemian ja fysiikan, aloille. Lisäksi viimeisen viiden vuoden aikana säätiö on tukenut isompia lääketieteellisiä hankkeita noin 600 000 eurolla.

Artikkelin kirjoitusvuosi: 2014

Takaisin tämän vuoden artikkeleihin