Organisaation muutosvalmius kehittyy kohtaamisten kautta

Organisaatioiden johtaminen, lähiesimiestyö ja ihmisiin vaikuttaminen tapahtuu keskusteluissa ja erilaisissa ohjauksellisissa tilanteissa. Koko organisaation muutosvalmius kehittyy näiden kohtaamistilanteiden kautta.

– Siksi on tärkeää, että jokainen esimies ja muutkin organisaation kehittäjät hallitsevat keskustelutilanteiden ohjaamisen, toteaa projektipäällikkö Merja Koivuluhta.

Koivuluhta toimii päällikkönä Toimijuuden tuki -hankkeessa, joka on Itä-Suomen yliopiston ohjauksen koulutuksen toteuttama ja yliopiston, Euroopan sosiaalirahaston ja Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen rahoittama ohjauspalveluiden kehittämis-, koulutus- ja tutkimusprojekti. Hankkeen seminaarit ovat olleet todella suosittuja.

Uusin seminaari Ohjaustilanteet organisaatiossa – vuorovaikutuksen dynamiikka järjestetään perjantaina 5. joulukuuta klo 9–15.30 Tiedepuistolla.

– Seminaari piti siirtää Louhela-saliin suuren osanottajamäärän vuoksi. Tämä kielii siitä, että aiheet ovat ajankohtaisia ja tilausta näille seminaareille on.

Koivuluhta muistuttaa, että dialogit ovat ainoa keino saada asioita eteenpäin organisaatiossa. Haasteita taas tuovat niukkenevat resurssit. Niiden pohjalta on kehitettävä organisaation toimintaa ja löydettävä luovia ratkaisuja.

– Avainkysymys on, miten organisaatio kohtelee yksilöä ja kuinka yksilöinä tuotamme organisaatiota. Seminaarissa ohjausta tarkastellaan laajassa merkityksessä vuorovaikutusnäkökulmasta. Seminaari on tarkoitettu esimiehille ja kehittäjille, ohjaustyön ammattilaisille ja sellaiseksi opiskeleville sekä muille kiinnostuneille.

Osallistujat saavat tapaustyöskentelyn, yhteisen pohdinnan ja tilanteiden ymmärtämisen avulla valmiuksia toimia rakentavasti vuorovaikutustilanteissa. He saavat vastauksia muun muassa kysymyksiin siitä, millaiset tilanteet haastavat esimiehiä, miten ohjauksella voidaan välttää konfliktien syntyminen ja miten hyvä ohjausvuorovaikutus rakentuu.

Kouluttajana toimii PsT, työn ja organisaatioiden erikoispsykologi, työnohjaaja Risto Puutio Metanoia Instituutista. Hän on tutkinut työyhteisöjen ohjauksellisia vuorovaikutustilanteita ja toimii konsulttina erilaisissa organisaatioissa.

Tiedotusvälineiden edustajat ovat tervetulleita kuulemaan seminaaria!

Lisätietoja:
Projektipäällikkö Merja Koivuluhta, p. 050 3636 931, merja.koivuluhta(at)uef.fi
www.uef.fi/toimijuudentuki

Artikkelin kirjoitusvuosi: 2014

Takaisin tämän vuoden artikkeleihin