Opettajankouluttajat kokoontuvat Joensuussa

Joensuun kampuksella on parhaillaan menossa Suomen harjoittelukoulujen yhteistyöverkoston, eNorssin, valtakunnalliset kevätpäivät. Tapahtuma järjestetään yhteistyössä Joensuun normaalikoulun ja eNorssiverkoston kanssa 24.–25. huhtikuuta. Paikalla on lähes 100 opettajankouluttajaa eri puolilta Suomea.

Kevätpäivillä on tarjolla asiantuntijaluentoja sekä aikaa työryhmätyöskentelyyn. Päivien teemana on "Didaktiikka, opetussuunnitelma ja tieto- ja viestintäteknologia koulun keskiössä". Päivien aikana paneudutaankin erityisesti opetusteknologiaan sekä kuullaan, miten Savonlinnan normaalikoulussa ensimmäinen vuosi iPadien kanssa on sujunut. Järjestäjien mukaan tieto- ja viestintätekniikan kehitys elää parhaillaan voimakasta murroskautta ja haastaa kouluja – opettajankoulutus mukaan luettuna – uudistamaan toimintatapojaan.

Päivien järjestelyt ovat sujuneet hyvin, ja SciFest on osaltaan tarjonnut osallistujille mahdollisuuden tutustua kansallisesti merkittävään tiedekasvatustapahtumaan.

Päivien ohjelma

Lisätietoja:

Mikko Horila, projektivastaava, eNorssi, p. 050 545 2424
Petri Salo, johtava rehtori, Joensuun normaalikoulu, p. 050 564 8711
Mikko Ripatti, johtava rehtori, Savonlinnan normaalikoulu, eNorssin pj. p. 050 540 1016

Artikkelin kirjoitusvuosi: 2014

Takaisin tämän vuoden artikkeleihin