Openmetsä valittiin Vuoden metsäteoksi

Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osaston Metsä oppimisympäristönä -hankkeessa kehitetty oppimisympäristö Openmetsa.fi-palveluportaali on valittu vuoden 2014 Vuoden metsäteoksi. Palkinnon myönsivät 8. toukokuuta Metsänhoitajaliitto ja Nordea.

Palkintoa perustellaan sillä, että Openmetsä vie opetuksen koulun ja yliopiston seinien ulkopuolelle, oikeaan metsään ja siihen liittyvään sosiaaliseen verkostoon, jossa eri alojen asiantuntijat ja muut kohteesta kiinnostuneet, yhdessä oppivat ja opettavat. Oppimismahdollisuudet eivät rajoitu luonnontieteisiin tai metsäasioihin, vaan metsässä oppiminen on laajennettu yhtä lailla vaikka historian opiskeluun tai käsitöiden tekoon.

Openmetsän keskeinen idea on yhteiskehittely. Openmetsä on avoin wikiympäristö ja kuka tahansa metsistä ja metsässä oppimisesta kiinnostunut voi liittää omia tuotoksiaan yhteiseen ympäristöön. Openmetsästä löytyy ääntä, kuvia, videoita ja tekstiä sekä näiden yhdistelmiä. Myös koululaiset ovat julkaisseet siellä omia oppimisprojektien tuotoksiaan. Metsässä kulkiessa Openmetsän sisällöt ovat yhtä lähellä kuin kännykkä, sillä kohteen tietoja tai selostuksia voi katsella tai kuunnella myös mobiililaitteilla.

– Openmetsä tarjoaa yhteisöllisen, nykyaikaisen ja monipuolisen tavan oppia ja kokea metsä. Tämä on erityisen tärkeää kaupunkilaislapsille, joilla ei ehkä muuten ole mahdollisuutta saada metsäkokemuksia, sanoo Metsänhoitajaliiton toiminnanjohtaja Tapio Hankala.

Openmetsää rakentamassa ovat olleet projektipäällikkö, MMT Petteri Vanninen ja professori Sinikka Pöllänen Itä-Suomen yliopiston Savonlinnan kampukselta. Taustalla on koko Savonlinnan opettajankoulutuksen Metsä oppimisympäristönä -tutkimus- ja kehittämisryhmä, jossa on toteuttajina mukana myös opiskelijoita. Yhteistyökumppaneina hankkeessa ovat toimineet Suomen Metsämuseo ja metsätietokeskus Lusto, Metlan Punkaharjun toimipaikka, Metsäkeskus Etelä-Savo, Metsähallitus sekä Helsingin yliopiston metsätieteiden osasto.

Metsänhoitajaliitto ja Nordea ovat vuodesta 1995 lähtien palkinneet Vuoden metsäteko -palkinnolla ennakkoluulottoman ja näkyvän teon, joka edistää metsätaloutta tai yleistä tietämystä Suomen metsistä. Palkinto koostuu 2000 euron rahapalkinnosta sekä taitelija Voitto Rahkosen puutaideteoksesta.

Metsänhoitajaliitto on vuonna 1927 perustettu akavalainen ammattiliitto. Jäsenet ovat metsätieteellisen yliopistotutkinnon suorittaneita, sitä opiskelevia tai muita metsäalalla työskenteleviä korkeakoulututkinnon suorittaneita. Metsänhoitajan arvonimi myönnetään Helsingin tai Itä-Suomen yliopiston metsätieteistä valmistuneille maatalous- ja metsätieteiden maistereille.

Nordean visiona on olla vahva eurooppalainen pankki, joka luo merkittävää arvoa asiakkailleen ja omistajilleen ja on tunnettu osaavasta henkilöstöstään. Markkina-arvolla mitattuna Nordea on kymmenen suurimman kattavia finanssipalveluja tarjoavan pankin joukossa Euroopassa.

Lisätietoja:
Professori Sinikka Pöllänen, p. 050 320 35 66
Projektikoordinaattori Petteri Vanninen, p. 050 351 91 34

Artikkelin kirjoitusvuosi: 2014

Takaisin tämän vuoden artikkeleihin