Neljä professoria sai professoripoolin apurahan

Professoripoolin apurahan saajiksi valittiin professorit Olli Gröhn (neurotiede), Vesa-Pekka Lehto (materiaalifysiikka), Matti Myrsky (vero-oikeus) ja Jussi Parkkinen (tietojenkäsittely) Itä-Suomen yliopistosta. Professoripooliin kuuluvat säätiöt myönsivät 67 professorille vuoden apurahan 11.6.2014. Hakukierrokselle osallistui 126 professoria.

Säätiöiden professoripooli on 15 säätiön yhteinen määräaikainen apurahapooli, joka lisää professoreiden mahdollisuuksia tehdä tutkimusta.  Pooli myöntää professoreille apurahoja 12 kuukautta kestävän tutkimusjakson rahoittamiseksi yhdessä yliopiston kanssa.  Yliopisto maksaa 55 prosenttia professorin bruttopalkasta. Säätiöiden myöntämä 27 000 euron apuraha kattaa nettopalkan vähennyksen tutkimusvapaan aikana.

Menetelmiä päävammojen hoidon seurantaan

Professori Olli Gröhnin tutkimuksessa kehitetään uusia magneettikuvausmenetelmiä traumaattisen päävamman jälkeisen vaurion, plastisiteetin eli aivojen muotoutuvuuden sekä metabolisten muutosten kuvantamiseen. Tavoitteena on kehittää menetelmiä, jotka parantavat kuntoutusta ja hoidon seurantaa.

Tutkimusta piin käytöstä jätevesien puhdistuksessa

Professori Vesa-Pekka Lehto kartoittaa stabiloidun nanorakenteisen piin hyödynnettävyyttä litiumioni-akkujen anodimateriaalina sekä jätevesien puhdistamisessa raskasmetalleista.

Tietoa kansainvälisestä verotuksesta

Professori Matti Myrsky syventyy yhdessä kollegansa kanssa laajan kansainvälistä henkilö- ja yritysverotusta koskevan teoksen toteuttamiseen. Kyse on tutkimuksesta ja samalla alan perusesityksestä Suomessa. Tarkoituksena on tarjota ajan tasalla olevaa tietoa kansainvälisestä vero-oikeudesta ja veropolitiikasta.

Tutkimusta valaistuksen terveysvaikutuksista

Professori Jussi Parkkisen tutkimuksen kohteena on Itä-Suomen yliopiston vahvaan väritutkimusperinteeseen liittyvä spektrinen valaistustutkimus. Tutkimus keskittyy älykkäisiin tulevaisuuden valaistustekniikoihin ja siihen, miten valaistus vaikuttaa ihmisen hyvinvointiin.

Professoripoolin viides ja viimeinen hakukierros järjestetään helmikuussa 2015. Professoripoolista apurahaa voi hakea suomalaisessa yliopistossa vakinaisesti työskentelevä professori, jonka yliopisto sitoutuu vapauttamaan hallinnosta ja opetuksesta lukuvuoden ajaksi. Haku on avoin kaikkien tieteenalojen professoreille.


Lisätietoja:
www.professoripooli.fi

Artikkelin kirjoitusvuosi: 2014

Takaisin tämän vuoden artikkeleihin