Miten vähemmistökieli sulautuu valtakieleen? Symposium 4.-6. kesäkuuta

Kahden toisilleen läheisen sukukielen väliset kontaktit ovat kansainvälisesti kiinnostava ja ajankohtainen tutkimuskohde, koska poliittiset rajat muovaavat jatkuvasti eri puolilla maailmaa myös kielirajoja. Itä-Suomen yliopiston FINKA-hankkeessa pyritäänkin valottamaan erilaisin menetelmin sitä, miten vähemmistökieli sulautuu valtakieleen.

Suomen Akatemian rahoittama tutkimushanke FINKA (Suomen ja karjalan rajalla: näkökulmia lähisukukieliin ja niiden murteisiin; 2011–2014) järjestää kansainvälisen symposiumin On the border of language and dialect Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampuksella 4.–6. kesäkuuta.

Symposiumin tarkoituksena on koota yhteen tutkijoita, joiden kiinnostuksen kohteena on se, millaisia seurauksia muuttuvilla poliittisilla rajoilla ja kielipoliittisilla käytänteillä on kieliin. Miten valtiolliset rajat vaikuttavat kielten syntyyn, uhanalaiseksi muuttumiseen ja katoamiseen, ja millaisia mahdollisuuksia vähemmistökielillä on elpyä?

FINKA-tutkimushanke on keskittynyt Raja-Karjalan murteisiin sekä karjalan ja suomen kielen keskinäisiin vaikutuksiin ja yhteiseen historiaan. Raja-Karjala on toistaiseksi ollut lähes tutkimaton kielialue, mikä jo sinänsä oli perusteena tutkimushankkeen käynnistämiselle. Aineistona käytetään monipuolisen arkistomateriaalin lisäksi laajaa äänitteisiin perustuvaa puhekielen korpusta, joka edustaa Raja-Karjalasta toisen maailmansodan jälkeen evakuoitujen karjalankielisten siirtolaisten kieltä. Lisäksi hyödynnetään tuoreita siirtokarjalaisten ja heidän jälkeläistensä haastatteluja.

Symposiumissa kuullaan myös kolmen kansainvälisesti tunnetun kutsupuhujan esitelmät. Symposiumin ohjelmassa on lisäksi noin 40 sektio- tai posteriesitelmää, joissa tarkastellaan muun muassa sukukielten välisiä kontakteja, seka- ja rajamurteita sekä kielen hiipumista.

Symposiumin verkkosivut ja tarkempi ohjelma

Lisätietoja:

Professori, järjestelytoimikunnan pj, Marjatta Palander, marjatta.palander(at)uef.fi

Artikkelin kirjoitusvuosi: 2014

Takaisin tämän vuoden artikkeleihin