Miten tukea selviytymistä?

Filosofian lisensiaatti, psykoanalyytikko Pirkko Siltala sekä psykohistorioitsija, professori Juha Siltala luennoivat SILTOJA – Miten tukea selviytymistä -seminaarissa perjantaina 31. lokakuuta Itä-Suomen yliopistossa. Seminaarin tavoitteena on syventää ymmärrystä nuorten ja aikuisten selviytymiskeinoista ja pohtia, miten selviytymistä ja toimijuutta voidaan tukea.

Pirkko Siltala luennoi klo 9.00 alkavassa esitelmässään kasvua edistävistä ja estävistä tekijöistä yksilön kehityksessä ja yhteiskunnassa nuorten ja aikuisten näkökulmasta. Siltala on julkaissut uransa aikana yli sata artikkelia ja lukuisia kirjoja. Hänen teemanaan ovat taakkasiirtymät eli sukupolvesta toiseen siirtyvät työstämättömät ongelmat ja ristiriidat. Nykyisenä taakkasiirtymänä yhteiskunnassa ja kulttuurissa on vallalla hengiltä kilpailuttaminen markkinatalouden hengessä. Pudotuspelissä tehokkuusajattelu ja voiton tavoittelu ovat lisääntyneet eikä työelämässä kohdata riittävästi ihmisyyttä ja sen erilaisia arvoja. Kiintymys, välittäminen, jatkuvuus ja vastavuoroisuuden merkitys jäävät jalkoihin. Pirkko Siltala etsii vastavoimia, ettemme alistuisi systeemin passiiviksi palikoiksi pirstaleisuuden sekaan.

Juha Siltalan esitelmä järjestetään yhteistyössä Suomen harjoittelukouluverkosto e-Norssin ja Joensuun normaalikoulun kanssa. Esitelmä pidetään Tutkimus-, koulutus- ja kehittämistoiminnan symposiumin yhteydessä klo 13.15 alkaen. Juha Siltala julkaisi viime vuonna teoksen Nuoriso – mainettaan parempi? Nykynuorten selviytymiskeinot historiassa, johon hänen seminaarialustuksensa perustuu. Teoksessaan Siltala hahmottaa kokonaiskuvaa nykynuorison tilanteesta ja asenteista jo tehtyjen tutkimusten ja kyselyiden perusteella. Hän taustoittaa ajankohtaisia ilmiöitä ja pyrkii ymmärtämään nuorisokyselyiden tuloksia laajemmissa historiallisissa yhteyksissä, jotta ongelmallisista ilmiöistä voitaisiin keskustella rakentavasti. Keskeinen kysymys on, miten nykynuorille tyypilliset selviytymiskeinot ja itsesäätelytavat ovat kehittyneet.

SILTOJA – Miten tukea selviytymistä -seminaari on tarkoitettu ohjaustehtävissä työskenteleville ja muille aiheista kiinnostuneille. Se on avoin ja maksuton.

Seminaarin järjestää Toimijuuden tuki-hanke, joka on ohjauspalvelujen kehittämis-, koulutus- ja tutkimusprojekti. Hanke on Itä-Suomen yliopiston ohjauksen koulutuksen toteuttama, ja se kestää 2,5 vuotta. Hanketta rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto, Pohjois-Karjalan ELY-keskus ja Itä-Suomen yliopisto.

Seminaarin ohjelma
Louhela-Sali, Tiedepuisto, Länsikatu 15


klo 8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvit

klo 9.00 Seminaarin avaus
Filosofian lisensiaatti, psykoanalyytikko Pirkko Siltala: Kasvua edistävät ja estävät tekijät yksilön kehityksessä ja yhteiskunnassa nuorten ja aikuisten näkökulmasta

klo 12–13 Lounastauko

Sali M100, Metria-rakennus (Yliopistokatu 7) yhteistyössä Suomen harjoittelukouluverkosto eNorssin ja Joensuun normaalikoulun kanssa

klo 13.15 Psykohistorioitsija, professori Juha Siltala:
Nuoriso – mainettaan parempi?

klo 15.00–15.30 Päätöskahvit ja vapaa keskustelu


Lisätietoja:
Projektipäällikkö Merja Koivuluhta, merja.koivuluhta(at)uef.fi, p. 050 363 6931

Huom! Ilmoittautuminen 27.10 mennessä:
www.uef.fi/toimijuudentuki

Artikkelin kirjoitusvuosi: 2014

Takaisin tämän vuoden artikkeleihin