Mitä Tanskan mallista voisi oppia vanhuspalveluissa? - kansainvälisessä seminaarissa puretaan eri maiden vanhuspalvelujen hyviä toimintatapoja

Ongelmat vanhuspalvelujen laadussa, kasvavat kustannukset ja ikääntyvien hyvinvointi ovat kuumia puheenaiheita muuallakin kuin Suomessa. Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitoksen Ikäinnovaatio 2012–2014 –hankkeen järjestämässä kansainvälisessä seminaarissa luodaan ikääntymisen tuomiin haasteisiin kansainvälinen näkökulma ja esitellään eri maiden hyviä vanhuspalvelujen käytänteitä. Seminaariin osallistuu vanhuspalvelututkijoita Suomen lisäksi kolmesta maasta: Hollannista, Norjasta ja Tanskasta.

Seminaarin tiedotustilaisuus pidetään 23.4. kello 10.45 alkaen neuvotteluhuoneessa Snellmanian neuvotteluhuoneessa 3097 (E-rakennus, D-porras, 3.kerros, Yliopistonranta 1 E). Tiedotusvälineet ovat tervetulleita myös kello 9.00 alkavaan seminaariin MUIDEN JA MEIDÄN HYVÄT KÄYTÄNNÖT VANHUSPALVELUISSA? –  Kansainvälinen näkökulma ikääntymisen aiheuttamiin haasteisiin (sali L22, Snellmania-rakennus).

Suomessa niin sanottua Tanskan mallia on pidetty pitkään esimerkkinä hyvästä vanhusten hoivasta. Kustannusten kasvu on kuitenkin vaikuttanut vanhuspalvelujen tarjontaan ja ajattelutavan muutokseen myös Tanskassa. Vanhuksista puhutaan  'taakkana', ja vastuuta kasataan yhä enemmän vanhuksen itsensä harteille. Tutkija Louise Scheel Thomasenin mukaan käsitykset ja määritelmät siitä, mitä on olla ikääntyvä kansalainen hyvinvointivaltiossa, ovat muuttumassa Tanskassa totaalisesti.

Apulaisprofessori Isabelle Fabbricottin mukaan myös Hollannissa panostetaan siihen, että vanhuksilla itsellään ja heidän sosiaalisella verkostollaan olisi entistä suurempi rooli palveluketjussa. Hollannissa on tavoitteena Suomessakin kaivattu 'yhden luukun periaate', samoin kuin se, että jokaiselle vanhukselle tehtäisiin henkilökohtainen palvelusuunnitelma.

Norjassa on kiinnitetty viime aikoina erityistä huomiota vanhusten fyysisiin asumisympäristöihin ja siihen, miten ne vaikuttavat hyvinvointiin. Professori Frode Fadnes Jacobsen on vertaillut hoivayksiköiden nykyisiä käytäntöjä siihen, millaisia ne olivat 20 vuotta sitten. Jacobsenin mukaan kovinkaan monet asiat hoivapalveluyksiköiden käytännön arjessa eivät ole vuosien mittaan oikeastaan muuttuneet miksikään.

Suomen osalta seminaarissa esitellään Ikäinnovaatio-hankkeessa ikääntyville luotua tuuppausmallia, jota on kokeiltu Pohjois-Savon eri kunnissa. Itä-Suomen yliopistossa vanhuspalvelujen johtamista tutkii professori Sari Rissasen vetämä kahdeksan henkilön tiimi.

Seminaarin kansainväliset vieraat:

Isabelle Fabbricotti, Assistant professor, Institute of Health Policy and Management, Erasmus University Rotterdam, the Netherlands
Frode Fadnes Jacobsen, Research leader, Professor, Centre for Care Research, Bergen University College, Faculty of Health and Social Sciences, Norway
Louise Scheel Thomasen, Researcher, Center for Healthy Aging, University of Copenhagen, Denmark

Lisätietoja ja haastattelupyynnöt: Sari Rissanen, puh. 040 594 3774, sari.rissanen(at)uef.fi

>> Seminaarin ohjelma

Artikkelin kirjoitusvuosi: 2014

Takaisin tämän vuoden artikkeleihin