Ministeri Kiuru: Suomessa ei ole ”maakuntayliopistoja”

Opetus- ja viestintäministeri Krista Kiuru ihmetteli Itä-Suomen yliopiston lukuvuoden avajaisten Joensuun kampuksen juhlapuheessaan nykyistä keskustelua "maakuntayliopistoista".

– Ei Suomessa ole olemassa maakuntayliopistoja, vaan jokainen yliopistomme on superhyvä omalla alueellaan.

Kiuru kuitenkin myönsi, että tulevaisuudessa haasteellista on muistuttaa myös elinkeinoelämän edustajia siitä, että Suomessa on innovaatioyliopiston lisäksi myös muita laadukasta työtä tekeviä yliopistoja.

Kiurun mukaan taloudellisesti vaikeina aikoina on niukkenevista resursseista osattava jalostaa paras mahdollinen tulos ja pyrittävä menemään joka tapauksessa eteenpäin. Tämä sama haaste koskee jokaista yliopistoa.

Tiiviimpää yhteistyötä

Kiuru peräänkuulutti korkeakoulujen rakennemuutoksessa myös tiiviimpää yliopistojen välistä yhteistyötä. Hän mainitsi hyvänä esimerkkinä sen, kuinka Itä-Suomessa osattiin yhdistää kaksi yliopistoa yhdeksi tieteen kovinta ydintä lähestyvää yliopistoa. Hänen mukaansa yliopistot voisivat tuoda osaltaan myös valoa, tietämystä ja turvaa maailmalla velloviin kriiseihin.

– Yliopistoillakin on eräänlainen vastuu maailmasta: saamme kovan sivistyksen, jota meidän tulisi jakaa myös muille. Juuri yliopistoissa jaetaan sitä sosiaalista ja kulttuurista pääomaa, jolla maailma pysyy pystyssä ja menee eteenpäin.

Lisää korkeaa koulutusta

Puheessaan Kiuru myös ilmaisi huolensa siitä, että Suomessa vuosittain kymmenet tuhannet nuoret joutuvat jonottamaan opiskelupaikkaa. Vaikka akateemisesta työttömyydestä ollaan huolissaan, muistutti Kiuru, että Suomessa korkeakoulupaikkoja on suhteessa asukaslukuun paljon vähemmän kuin nousevissa maissa esimerkiksi Aasiassa.

– Mielestäni eläkeikää koskeva keskustelu on vienyt liikaa huomiota siitä, miten paljon tuhlaamme resursseja niissä nuorissa, jotka eivät pääse ajoissa opiskelemaan. Viime vuosina kauan rakentamamme korkea koulutustaso on ruvennut heikkenemään. Vielä 1990-luvulla olimme maa, jossa korkeakoulutettuja oli eniten suhteessa asukaslukuun – nyt olemme kaukana siitä.

Lopuksi Kiuru kiitteli Itä-Suomen yliopiston uutta strategiaa sekä sen valintoja ja muistutti, että lupaus modernista opiskelijan yliopistosta on suuri ja tuo mukanaan myös vastuuta.

– Se on kuitenkin se tärkein lupaus. Olen siitä puolestanne ylpeä.


Lukuvuoden avajaiset Joensuussa: Yliopiston sisäinen yhteistyö ja vahvat kumppanuudet avainasemassa

Artikkelin kirjoitusvuosi: 2014

Takaisin tämän vuoden artikkeleihin