Mikä on perheen merkitys nuoren koulutusvalinnoissa? Tutkimustapaaminen 11. huhtikuuta

Itä-Suomen yliopiston Toimijuuden tuki -hanke järjestää tutkimustapaamisen "Perhe nuoren koulutus-siirtymässä" perjantaina 11. huhtikuuta klo 8.30–15.30 Metla-talon Käpy-salissa. Tapaamisessa pohditaan puheenvuoroin ja keskusteluin perheen merkitystä nuoren koulutusreittiva-linnoissa sekä etsitään perheen ja nuorten ohjauksen yhteistyön kehittämissuuntia.

Tilaisuuteen toivotaan osallistujiksi käytännön ohjaustyötä tekeviä, muita nuorten ja perheiden kanssa työskenteleviä sekä alan tutkijoita ja kouluttajia.

Tapaamisen ohjelma

Toimijuuden tuki-hanke on ohjauspalvelujen kehittämis-, koulutus- ja tutkimusprojekti. Se on Itä-Suomen yliopiston ohjauksen koulutuksen toteuttama 2,5 vuotta kestävä hanke, jota rahoittavat Euroopan sosiaali-rahasto, Pohjois-Karjalan ELY-keskus ja Itä-Suomen yliopisto.

Artikkelin kirjoitusvuosi: 2014

Takaisin tämän vuoden artikkeleihin