Mika Korvenrannalle jo kolmas pro gradu -palkinto

Itä-Suomen yliopistosta valmistunut yhteiskuntatieteiden maisteri Mika Korvenranta sai jo kolmannen tunnustuksen yhteiskuntamaantieteen pro gradu -tutkielmastaan.

Korvenranta sovelsi tutkimuksessaan geoinformatiikkaa ja kehitti geospatiaalista mallinnusta tutkiessaan Päijät-Hämeessä metsähakkeen tienvarsi- ja terminaalihaketuksen logistiikan kestävyysvaikutuksia ja niiden muutoksia tuotannon kasvaessa. Tutkielma osoittaa, että metsähaketerminaalien sijoittaminen oikealle paikalle oikealla mitoituksella vaikuttaa myönteisesti ekologiseen, taloudelliseen ja sosiaaliseen kestävyyteen. Päijät-Hämeen liitto, jolle työ on toimeksiantona tehty, on määritellyt sijainnit uusille luonnonvaraterminaalialueille maakuntakaavaehdotukseen opinnäytetyön pohjalta.

Yhteiskuntamaantiedettä pääaineenaan opiskellut Korvenranta valmistui yhteiskuntatieteiden maisteriksi keväällä. Pro gradu -työ arvioitiin arvosanalla laudatur.

Nyt myönnetty Suomen Maantieteellisen seuran gradupalkinto jaettiin nyt toisen kerran. Palkintoraati muodostui kuudesta seuran hallituksen jäsenestä. Seuran puheenjohtaja Sanna Mäki korosti palkintopuheessaan Korvenrannan gradun nousseen ykköseksi peräti viiden raadin jäsenen mielestä. Mäki toteaa palkitun tutkielman aiheen olevan omaperäinen ja ajankohtainen. Positiivisena nähtiin myös tutkimusmenetelmien innovatiivinen käyttö. Tuloksilla katsottiin myös olevan yhteiskunnallista merkitystä, mikä on kuvattu työssä selkeästi ja vakuuttavasti.

Korvenrannan gradu on palkittu myös Ympäristöjohtamisen yhdistys ry:n (YJY) parhaana opinnäytetyönä lokakuussa sekä ESRI Young Scholars Awardilla toukokuussa.

Voittoisa gradu löytyy osoitteesta: http://epublications.uef.fi/pub/urn_nbn_fi_uef-20140284/urn_nbn_fi_uef-20140284.pdf  


Lisätietoja:
Mika Korvenranta, p. 040-5479741, sposti: korvenranta.mika@gmail.com

Artikkelin kirjoitusvuosi: 2014

Takaisin tämän vuoden artikkeleihin