Metsä oppimisympäristönä -hanke palkittiin jälleen

Metsäsäätiö on palkinnut Itä-Suomen yliopiston Metsä oppimisympäristönä -hankkeen. Hanke toteutetaan soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osastossa Savonlinnan kampuksella, ja sen vetäjänä toimii projektikoordinaattori Petteri Vanninen.

Metsäsäätiö palkitsee vuosittain toimintansa kannalta tärkeimpiä tekijöitä. Tänä vuonna palkittiin kolme hyvin onnistunutta projektia, jotka toteuttavat erinomaisesti Metsäsäätiön tehtävää, puun ja puupohjaisten tuotteiden menekkiä ja elinkeinon hyväksyttävyyttä sen toimintaedellytyksiä edistäen.

– Huomionosoituksilla haluttiin nostaa esiin onnistuneita, uraauurtavia hankkeita. Nämä hankkeet ovat lähteneet liikkeelle paikallisista tarpeista eri puolilla Suomea, kuvaili Metsäsäätiön toiminnanjohtaja Liisa Mäkijärvi huomionosoitusten valintaa.

Metsä oppimisympäristönä -hankkeessa on ennakkoluulottomasti etsitty uusia oppimisympäristöjä ja pedagogisia malleja, joiden kautta voitaisiin vastata muuttuvan toimintaympäristön tuomiin tiedollisiin ja taidollisiin haasteisiin opettajankoulutuksessa. Hankkeessa tehdään tiivistä tutkimus- ja kehitysyhteistyötä metsäalan asiantuntijoiden, metsäntutkimuksen sekä metsämuseo Luston kanssa.

Muut Metsäsäätiön palkitut projektit olivat Kaavoituksen, erityisesti yleiskaavojen, vaikutus puunhankintaan ja metsätalouden kannattavuuteen -tutkimus Metlalta sekä Yrityskylä, Taloudellinen tiedotustoimisto TAT, Metsäelinkeinon näkyvyys yrityskylissä.

Artikkelin kirjoitusvuosi: 2014

Takaisin tämän vuoden artikkeleihin