Merkittävä rahoitus kielikontaktien tutkimukseen

Emil Aaltosen säätiö on myöntänyt humanistisen osaston tutkimusprojektille "Kielikontaktien tutkimattomat kontekstit: kääntäminen ja tulkkaus" kolmivuotisen 210 000 euron projektirahoituksen 1.1.2015 alkaen. Projektin johtajana toimii saksan kielen ja kulttuurin apulaisprofessori Leena Kolehmainen.

Tutkimusprojektissa Itä-Suomen yliopiston tutkijat yhdistelevät käännöstieteen, kielikontaktitutkimuksen ja kielten elvyttämisen tutkimuksen näkökulmia. Tavoitteena on luoda uutta empiiristä ja teoreettista tietoa kääntämisestä ja tulkkauksesta, joita on tähän mennessä vasta vähän tarkasteltu kielikontakti-ilmiöinä. Tutkittavana on ennestään tuntemattomia kääntämisen ja tulkkauksen konteksteja: projektissa selvitetään, miten kääntämistä toteutetaan ja hyödynnetään uhanalaisten vähemmistökielten elvytyksessä. Lisäksi analysoidaan, miten vähemmistökielten puhujat itse hyödyntävät kääntämistä ja tulkkausta luonnollisina monikielisten puhujien taitoina suullisessa vuorovaikutuksessa.


Lisätietoja:
Apulaisprofessori Leena Kolehmainen, p. 029 445 2130, leena.kolehmainen(at)uef.fi

Artikkelin kirjoitusvuosi: 2014

Takaisin tämän vuoden artikkeleihin