Merja Korhosesta Vuoden yliopistolainen

Yliopistojen opetusalan liitto YLL on 45:nnen juhlavuotensa kunniaksi valinnut Vuoden yliopistolaisen. Tunnustuksen sai psykologian yliopistonlehtori Merja Korhonen Itä-Suomen yliopistosta. Palkinnon tarkoituksena on antaa opetusalan ammattilaiselle tunnustus hyvin tehdystä työstä.

Palkinnon perusteluissa sanotaan, että Merja Korhonen on kantanut laajaa vastuuta psykologian oppiaineen opetuksen ja ohjauksen kehittämisestä. Hänellä on myös erinomaiset ihmissuhdetaidot ja kyky verkostoitua niin yliopiston sisällä kuin sen ulkopuolellakin.

Perustelujen mukaan Korhosen työ perheiden, parisuhteiden ja kasvatuksen alan tutkijana on valtakunnallisesti ja yhteiskunnallisesti merkittävää. Hän on taitavasti kyennyt myös popularisoimaan tutkimusta, ja hän onkin erittäin suosittu kouluttaja esimerkiksi vanhempainilloissa ja koulutustilaisuuksissa. Hänen tutkimus- ja opetustyölleen on ominaista tutkimuksen ja käytännön elävä vuorovaikutus. Korhonen on ollut mukana kehittämistyössä muun muassa Väestöliitossa, Mannerheimin Lastensuojeluliitossa ja Pelastakaa Lapset ry:ssä.

Korhonen itse toteaa, että hänen omat tutkimusteemansa, elämänkulku, parisuhteet ja vanhemmuus, ovat tarjonneet mahdollisuuden yhteiskunnalliseen vuoropuheluun ja kontakteihin.

– Esimerkiksi yhteistyö päiväkotien, koulujen ja erilaisten kansalaisjärjestöjen kanssa on luonut edellytyksiä kehitellä niin sanottua generatiivista tutkimusotetta, jossa tietoa ei tuoteta vain akateemiseen keskusteluun vaan tutkijat antavat asiantuntemuksensa tutkimukseen osallistuvien ihmisten käyttöön samalla kun keräävät tutkimusaineistoa.

Perusteluissa todetaan myös, että Korhonen on kehittänyt ansiokkaasti opiskelijaohjausta paitsi oman koulutusalan sisällä, myös laajemmin Itä-Suomen yliopistossa. Hänen kehittämiensä käytänteiden ja verkostojen kautta esimerkiksi työelämänäkökulma on onnistuttu kytkemään alkuvaiheen ohjaukseen.

– Akateemisissa opinnoissa teorian ja käytännön välille voi rakentua opiskelijoiden mielissä helposti kuilu, joka johtaa loputtumaan käytännön kaipuuseen. Opiskelijamme tutustuvatkin heti opintojen aluksi psykologien ammattikenttään käytännössä.

Korhonen pitää opiskelijoitaan ennemminkin nuorina kollegoina kuin "asiakkaina".

– Opettajien ja opiskelijoiden työ muistuttaa lopulta toisiaan: kummassakin on kyse tiedon hankkimisesta, jäsentämisestä, soveltamisesta ja uuden tiedon tuottamisesta.

Yliopistojen opetusalan liitto YLL on yliopiston opettajia ja tutkijoita edustava liitto, joka toimii samalla Opetusalan ammattijärjestö OAJ:n yliopistosektorina.

Lisätietoja:

Yliopistonlehtori Merja Korhonen, p. 050 465 8907, merja.korhonen@uef.fi

Merja Korhosen painolaatuinen kuva

Artikkelin kirjoitusvuosi: 2014

Takaisin tämän vuoden artikkeleihin