Mekrijärven tutkimustoiminta jatkuu

Yliopisto luopuu majoitus- ja ravintolapalveluista

Itä-Suomen yliopisto jatkaa tutkimustoimintaansa Mekrijärven tutkimusasemalla, mutta luopuu majoitus- ja ravintolapalveluista sekä osasta nykyisin käytössä olevista tiloista. Kuusi viikkoa kestäneet yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut päättyivät maanantaina 13.1.2014.

Säästöjen aikaansaamiseksi ja toimintojen tehostamiseksi yliopisto suunnittelee vuoden 2015 alusta lukien muutoksia luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekuntaan kuuluvan Mekrijärven tutkimusaseman toimintaan.  Yliopisto irtisanoo asuntola Leppälän, päärakennuksen, ruokalarakennuksen, laboratoriotalon ja venevajan vuokrasopimukset.

Yliopiston käyttöön jäävät edelleen asuntola Mäntylä, ATK-talo, saunat, verstas sekä kokeellisen ekologian laboratorio. Tarvittavat ravintola- ja siivouspalvelut on tarkoitus hankkia jatkossa ostopalveluina. Tutkimusaseman hallintoon liittyviä tehtäviä voidaan hoitaa jatkossa myös muualla kuin tutkimusasemalla.

Arvio irtisanomisten määrästä on tällä hetkellä enintään viisi henkilötyövuotta.

Tutkimustoiminta Mekrijärven tutkimusasemalla jatkuu. Mahdollisiin lomautuksiin joudutaan, mikäli ulkopuolista tutkimusrahoitusta Mekrijärven tutkimusasemalle ei saada riittävästi.  Arvio lomautusten määrästä on enintään kuusi henkilötyövuotta.

Lisäksi toimintojen uudelleen organisoinnin seurauksena määräaikaisuuksia päättyy. Mahdollisia henkilöstövaikutuksia harkitessaan yliopisto pyrkii huomioimaan mahdolliset eläkkeellesiirtymiset.

Syynä yhteistoimintaneuvottelujen aloittamiselle olivat taloudelliset ja tuotannolliset syyt. Mekrijärven tutkimusaseman ravintola- ja majoitustoiminta on tappiollista.

Rehtori Perttu Vartiaisen mukaan toiminnallinen tarve metsätieteiden ja biologian kenttäkursseille on pienentynyt merkittävästi, minkä vuoksi tutkimusaseman toiminta ei enää palvele yliopiston perustehtäviin kuuluvaa opetusta. Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan perusrahoitus laskee edelleen ensi vuonna. Vartiainen toteaa, että jatkossa Mekrijärven tutkimusaseman toiminnan on tarkoitus tukea yliopiston toista perustehtävää eli tutkimusta.

Rehtori tekee päätökset mahdollisista irtisanomisista ja lomautuksista vuoden 2014 aikana.

Yhteistoimintaneuvottelujen alkaessa alustava arvio henkilöiden määrästä, joihin mahdolliset irtisanomiset, osa-aikaistamiset ja lomauttamiset kohdistuvat, oli 11. Neuvottelujen jälkeen alustava arvio on 9,5–11 henkilötyövuotta.

Lisätietoja torstaina 16.1. klo 15.30 jälkeen

Rehtori Perttu Vartiainen, 050 301 1530

Hallintojohtaja Tuomo Meriläinen, 040 355 2299

Artikkelin kirjoitusvuosi: 2014

Takaisin tämän vuoden artikkeleihin