Materiaalitutkimuksen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa tukevan laitteistokokonaisuuden hankintaan rahoitusta Pohjois-Savon liitolta

Itä-Suomen yliopiston SIB Labs -yksikön toteuttama MatTKI-hanke (Materiaaliteknologian T&K&I -toimintaa tukevan infrastruktuurin kehittämishanke) on saanut rahoitusta Pohjois-Savon liitolta Euroopan Aluekehitysrahastosta (EAKR) ajalle 1.1. - 31.12.2014. Projektissa hankitaan yliopiston materiaalitutkimuksen kohteita ja yritysyhteistyötä tukevaa laitekantaa erikoismikroskooppiseen näytevalmistukseen. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 277 600 euroa, josta EAKR-rahoituksen osuus on 177 760 euroa. Projektin osarahoitukseen osallistuu paikallisia yrityksiä.

Ionipommitukseen perustuvia näytteenvalmistuksen laitteistoja ei ole toistaiseksi käytettävissä Itä- ja Keski-Suomessa erityisesti haastavien materiaalitutkimuksen näytteiden tarpeisiin. Siten projekti mahdollistaa alueellisesti materiaaliteknologian uudentyyppisiä analyysejä ja lisää nanometritason ilmiöiden ymmärrystä. Projektissa kehitetään tutkimuskohteisiin liittyviä nanometritason analysoinnin menetelmiä.

Materiaaliteknologiassa mikroskopia soveltuu esimerkiksi pintarakenteiden ja pinnoitteiden tutkimiseen sekä materiaalien faasien ja koostumuksen karakterisointiin. Se mahdollistaa analyysit mm. tuotteiden vaurioista tai korroosiosta (metallit/työkalut), näytteiden tasalaatuisuudesta (lääkeaineet/tabletit) tai rajapinnoilla tapahtuvista ilmiöistä (esim. kudos-implantti –rajapinnat, monikerrosrakenteet). Kriittisin vaihe mikroskooppisessa analyysissä on näytteiden oikeat prosessointimenetelmät, joita ilman tulosten tulkinta hankaloituu tai on jopa mahdotonta. Juuri tähän oleelliseen ongelmaan saadaan ratkaisu tässä projektissa.

Tällä projektilla on alueellisesti merkittävä vaikutus materiaalitutkimuksen infrastruktuurin kehittämisessä, tutkimushankkeiden tavoitteiden saavuttamisessa, alueellisten yritysten T&K&I-toiminnan aktivoinnissa ja palvelututkimusten toteuttamisessa.

Lisätietoja:

Tutkimuspäällikkö, FT Arto Koistinen, arto.koistinen@uef.fi, puh. 044 716 3260

Artikkelin kirjoitusvuosi: 2014

Takaisin tämän vuoden artikkeleihin