Marko Vauhkonen Itä-Suomen yliopiston teollisuusfysiikan ja -matematiikan professoriksi

Marko Vauhkonen on kutsusta valittu teollisuusfysiikan ja -matematiikan professoriksi Itä-Suomen yliopistoon 1.6.2014 alkaen.

Marko Vauhkonen on syntynyt vuonna 1970 Imatralla. Hän on valmistunut filosofian maisteriksi vuonna 1994 ja filosofian tohtoriksi vuonna 1997 Kuopion yliopiston fysiikan laitokselta. Vauhkonen nimitettiin Kuopion yliopiston fysiikan laitoksen professoriksi viiden vuoden määräajaksi vuonna 2009, mitä ennen hän on työskennellyt muun muassa tutkimusjohtajana ja tutkijana Kuopion yliopistossa sekä tutkijana yksityisessä Philips Research -tutkimuskeskuksessa Saksan Aachenissa.

Vauhkonen johtaa Itä-Suomen yliopistossa matemaattisen mallinnuksen tutkimusryhmää, joka kuuluu Suomen Akatemian nimeämään tutkimuksen huippuyksikköön.

– Tulevaisuudessa keskityn muun muassa uudenlaisten tomografisten mittausteknologioiden, kuten tomografinen virtausmittaus, kehittämiseen. Menetelmää voidaan hyödyntää muun muassa teollisuudessa kaivosvesien tutkimuksessa, ja teknologiaa voi olla mahdollista soveltaa myös lääketieteellisen kuvantamisen puolella, Vauhkonen kertoo.

Lisäksi Vauhkonen paneutuu esimerkiksi pohjavesivarantojen ja -virtauksien tutkimukseen, jota Itä-Suomen yliopisto tekee yhdessä Geologian tutkimuskeskuksen kanssa. Nämä tutkimusaiheet liittyvät laajempaan kaivosvesihankkeeseen.

Vauhkonen on kehittänyt ja analysoinut erilaisia laskennallisia menetelmiä, joita hyödynnetään prosessiteollisuudessa. Hän on syventynyt erilaisiin kuvantamismenetelmiin, kuten sähköiseen impedanssitomografiaan, magneettiseen induktiotomografiaan ja kapasitanssitomografiaan. Menetelmillä voidaan tutkia muun muassa putkistoissa ja tankeissa tapahtuvia sekoittumisilmiöitä, virtauksia ja kosteusjakaumia reaaliaikaisesti.

Vauhkonen on julkaissut yli 120 vertaisarvioitua artikkelia ja konferenssipaperia. Akateemisen uransa lisäksi Vauhkonen on toiminut teknologiajohtajana mittalaiteteknologiaa kehittäneessä Numcore-yrityksessä ja osa-aikaisena tieteellisenä johtajana Rocsole-yrityksessä.

Marko Vauhkosen painolaatuinen kuva löytyy osoitteesta www.uef.fi/nimityskuvat

Lisätietoja: Marko Vauhkonen, p. 040 7713 737, marko.vauhkonen (at) uef.fi

Artikkelin kirjoitusvuosi: 2014

Takaisin tämän vuoden artikkeleihin