Markku Tykkyläisestä IGU:n Suomen kansalliskomitean puheenjohtaja

Professori Markku Tykkyläinen valittiin Maantieteen kansainvälisen unionin (IGU) Suomen kansalliskomitean puheenjohtajaksi kansalliskomitean kokouksessa 25. helmikuuta. Puheenjohtaja valitaan vuodeksi kerrallaan.

Maantieteen kansainvälisen unionin Suomen kansalliskomitea toimii yhdyssiteenä IGU:n ja Suomen maantieteilijöiden välillä. Samalla se on myös yhteiselin Suomen korkeakoulujen maantieteen alan yksiköille ja maantieteellisille seuroille.

Komiteassa ovat edustettuina kaikki Suomessa toimivat maantieteen, talousmaantieteen ja aluetieteen laitokset sekä Suomen Maantieteellinen seura ja Alue- ja ympäristötutkimuksen seura. Kansalliskomitea raportoi suomalaisesta tutkimuksesta ja tapahtumista kansainväliselle unionille. Lisäksi se tekee erilaisia tutkimusalaa koskevia aloitteita ja antaa lausuntoja.

Lisätietoja: Markku Tykkyläinen, puh. 050 301 1570, markku.tykkylainen(at)uef.fi
 

Artikkelin kirjoitusvuosi: 2014

Takaisin tämän vuoden artikkeleihin