Maaseutututkimus juhlii 20-vuotista taivaltaan: Myös vierastyövoima ja eläinten kohtelu esillä juhlajulkaisussa

Maaseutututkimuksen ja -politiikan aikakauslehti Maaseudun uusi aika täyttää 20 vuotta. Sitä juhlistetaan teemanumerolla, joka ilmestyy helmikuussa 2014 (lehden numero 2–3/2013). Lehti perustettiin vuonna 1993 julkaisu- ja keskustelukanavaksi uudenlaiselle monitieteiselle maaseutututkimukselle ja -politiikalle. Maatalouskeskeinen maaseutunäkemys oli väistymässä ja maaseutua tarkasteltiin erilaisten ihmisten ja toimintojen kokonaisuutena.

Nykymaaseutua määrittävät ja arvottavat myös muut kuin siellä vakituisesti asuvat ihmiset. Juhlanumeron kannessa on valokuva, jossa peräkärryt odottavat thaimaalaisia marjanpoimijoita Valtimolla, Rasimäen lakkautetun kyläkoulun pihalla. Maaseutu rakentuu nykyään entistä enemmän erilaisista liikkuvista ryhmistä, jotka kiinnittyvät omilla tavoillaan paikalliseen luontoon ja kulttuuriin.

Juhlanumeron artikkeleissa arvioidaan eräiden keskeisten maaseutuun liittyvien tutkimusteemojen tilaa ja kehitystä. Lisäksi lehti sisältää katsauksia, joissa esitellään nykymaaseudun uusia ilmiöitä ja haasteita sekä politiikan käänteitä. Maaseutututkimus ei ratko vain maaseudun ongelmia, joten esiin nousevat myös laajemmat kansainvälistymiseen ja yhteiskuntavastuuseen liittyvät kysymykset.

Lieksan maahanmuuttokysymystä valaistaan uudesta näkökulmasta analysoimalla maahanmuuttajien roolia alueen matkailuelinkeinon uudistajana. Yhteiskuntavastuuta käsitellään lihantuotannon ja eläinten kohtelun kannalta sekä pohtimalla maaseudulla asumisen oikeutusta. Syrjäkylän nuorten arkea ja ajankäyttöä valotetaan tuoreesta näkökulmasta tarkastelemalla nuorten koulumatkoja ja koulubussia hengailuympäristönä. Kunta- ja sote-uudistukseen sekä väestön ikääntymiseen tuodaan maaseudun näkökulmat.

Kahdenkymmenen vuoden kuluessa maaseutututkijoiden tarkastelemat ilmiöt ovat monipuolistuneet ja muuttuneet maaseudun muuttuessa. Toisaalta osa kysymyksistä on säilynyt samoina. Vuonna 1993 ilmestyneessä ensimmäisessä numerossa käsiteltiin maaseudun uusina ilmiöinä taloudellista lamaa, julkisen sektorin rahoituskriisiä, poliittis-ideologisia muutoksia ja muuttuneita integraationäkymiä. Maaseudun uusi aika -lehti kokoaa maaseudun uusia ja vanhoja ilmiöitä käsittelevää ajankohtaista tietoa sekä tutkijoiden että muiden maaseudusta kiinnostuneiden käyttöön.

Lisätietoja Maaseudun uusi aika -juhlanumeron (2–3/2013) toimittajilta:
Professori Pertti Rannikko, Itä-Suomen yliopisto, pertti.rannikko(at)uef.fi; puh. 050 3728 606
Yliopistotutkija Maarit Sireni, Itä-Suomen yliopisto, Karjalan tutkimuslaitos, maarit.sireni(at)uef.fi; puh. 050 4423 661

Artikkelin kirjoitusvuosi: 2014

Takaisin tämän vuoden artikkeleihin