Lukuvuoden avajaiset Savonlinnassa: Itä-Suomen yliopisto tarjoaa houkuttelevia oppimisympäristöjä

Filosofisen tiedekunnan dekaani Markku Filppula iloitsi Savonlinnan kampuksella pitämässään avajaispuheessaan siitä, että luokanopettajakoulutuksesta on tullut yksi Itä-Suomen yliopiston vetovoimaisimmista aloista.

– On ilahduttavaa huomata, että opettajankoulutuksen hakijamäärät ovat nousseet myös Savonlinnassa, mikä tietysti tuo uskoa tulevaisuuteen. Yhdessä Joensuun kampuksen kanssa UEF selvästikin pystyy tarjoamaan opettajiksi aikoville houkuttelevat oppimisympäristöt sopivasti erilaisine vahvuuksineen ja valinnanmahdollisuuksineen.

Yliopiston tulevaisuuden menestys riippuu Filppulan mukaan paljon siitä, minkälaiset opiskeluolosuhteet ja oppimisympäristöt onnistutaan luomaan.

– Jotta tavoitteeseemme olla Suomen paras oppimisympäristö päästäisiin, on hyvä katsoa, miten "suuressa maailmassa" näissä asioissa toimitaan.

Esimerkkinä Filppula mainitsi pienen Dartmouth Collegen, joka on rankattu kymmenen parhaan yliopiston joukkoon opetuksen näkökulmasta tai opiskelijoiden aktiviteetit luokkahuoneen ulkopuolella huomioivana yliopistona.

Filppulan mukaan kyseisessä yliopistossa on huomioitu erityisesti yhteisöllisyys sekä se, että opiskelijat halutaan saada heti alusta alkaen kiinnostumaan oman alansa tutkimustiedosta.

– Opiskelijoista yli puolet osallistuu erilaisiin luokkahuoneen ulkopuolella tapahtuviin kerhojen ja yhdistysten toimintoihin, jotka muodostavat kiinteän kanssakäymisen verkon. Tällaiseen toimintaan meidänkin pitäisi yliopistona panostaa: positiiviseen opiskelukokemukseen viihtyisässä opiskeluympäristössä. Se on sitä parasta brändäystä.

Teemana kiusaamisen estäminen

Ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja Paula Martikainen toi avajaisiin ylioppilaskunnan tervehdyksen. Martikaisen mukaan yliopiston uusi strategia on opiskelijan näkökulmasta erityisen ilahduttava siksi, että yliopisto tahtoo olla moderni opiskelijan yliopisto. Etusijalla ovat opiskelijat, tehokas oppiminen ja opiskelijoiden hyvinvointi.

– Ylioppilaskunta haluaa olla mukana toteuttamassa yliopiston tahtotilaa modernista opiskelijan yliopistosta. Tahdomme, että Itä-Suomen yliopisto on paikka, jossa opiskelijoiden on hyvä opiskella ja henkilökunnan työskennellä.

Martikainen nosti puheessaan esille myös yhden ylioppilaskunnan tämän lukuvuoden keskeisistä teemoista.

– Teemanamme on kiusaamisen estäminen. Tavoitteenamme on yliopistoyhteisö, jossa ei kiusata eikä syrjitä ketään. Ylioppilaskunta toteuttaa kaikilla kolmella kampuksella myöhemmin syksyllä tempauksen, jossa kiusaamisen estäminen tuodaan vahvasti esiin.

Voimaa keskinäisestä yhteistyöstä

Rehtori Perttu Vartiainen muistutti tervehdyspuheessaan, että opettajankoulutuksen sisällä ei Itä-Suomen yliopistossa voi olla kahta eri sarjaa, joissa olisi eri pelisäännöt, vaikka opetusta annetaankin kahdella kampuksella. Viime kädessä kaikki kampukset hyötyvät keskinäisestä yhteistyöstä.

– Opiskelijoiden näkökulmasta mahdollisuus hyödyntää opintoja eri kampuksilla on kaikkien etu, jota ei turhaan pitäisi rajoittaa. Yli kampusrajojen menevien tutkijayhteisöjen tärkeydestä minun ei tarvinne enää enempää muistuttaa.

Vartiainen muistutti yhteistyön voimasta myös Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitoksella sekä Aducatella. MOT saa voimaa tiedekunnasta ja toimii kilpailukykyisenä yksikkönä valtakunnallisesti sekä kansainvälisesti.

– Aducaten osalta ympäröivällä alueella on tärkeää ymmärtää, että se palvelee eteläistä Savoa ja laajemmin myös kaakkoista Suomea parhaiten tuomalla tänne koko yliopistomme osaamista.

Vartiainen kiitteli myös Savonlinnan kampuksen aktiivisia opiskelijoita, jotka ovat käsittäneet erinomaisen hyvin yhteisvoiman merkityksen.

– Ei voi olla sattumaa, että ISYY:n hallitusta jo kolmena vuotena viidestä on johtanut täkäläinen opiskelija. Nyt myös yliopiston hallituksen toinen opiskelijaedustaja on savonlinnalaislähtöinen.

Poisjäävänä rehtorina Vartiainen ei halunnut lähteä arvuuttelemaan Savonlinnan kampuksen kehitysnäkymiä, mutta uskoo että Itä-Suomen yliopisto voi jatkossakin tukea Savonlinnan ja koko eteläisen Savon kehitystekijöitä omimmassa tehtävässään: laadukkaan koulutuksen tarjoajana ja korkeatasoisen ja vaikuttavan tutkimuksen tekijänä.

Markku Palovaara Vuoden opettajaksi

Vuoden opettajaksi Savonlinnan kampuksella valittiin yliopistonlehtori Markku Palovaara. Perusteluiden mukaan Palovaara on erinomainen, elävä ja innostava luennoitsija. Hänen luentonsa ovat elämänmakuisia ja kentän arkea oivaltavia. Lisäksi hän hankkii kursseille vierailevia asiantuntijoita, luennoitsijoita ja vierailumahdollisuuksia, joilla tutustua käytännön työhön ja toimintaan.


Lukuvuoden avajaiset pidettiin Joensuun kampuksella 3.9. ja Kuopion kampuksella 4.9.

Avajaisissa pidetyt puheet voi lukea kokonaisuudessaan osoitteessa http://www.uef.fi/fi/lukuvuoden-avajaiset-2014

Lisätietoja:
Rehtori Perttu Vartiainen, p. +358 294 45 8000, perttu.vartiainen (at) uef.fi

Artikkelin kirjoitusvuosi: 2014

Takaisin tämän vuoden artikkeleihin