Liisa Karlsson Itä-Suomen yliopiston kasvatustieteen, erityisesti kasvatuspsykologian, professoriksi

Kasvatustieteen tohtori, dosentti Liisa Karlsson on valittu Itä-Suomen yliopiston kasvatustieteen, erityisesti kasvatuspsykologian professorin tehtävään 1.8.2014 alkaen viiden vuoden määräajaksi.

Liisa Karlsson on suorittanut kasvatustieteen maisterin tutkinnon vuonna 1991 ja kasvatustieteen tohtorin tutkinnon vuonna 2000 Helsingin yliopistossa. Hänet nimitettiin Helsingin yliopiston kasvatustieteen dosentiksi vuonna 2006.

Karlsson on toiminut kehittämispäällikkönä Mannerheimin Lastensuojeluliitossa vuosina 2002–2005. Lisäksi hän on toiminut kasvatuspsykologian yliopistonlehtorina vuosina 2009–2013 ja didaktiikan yliopistonlehtorina vuonna 2008 Helsingin yliopistossa sekä tutkijana Stakesissa ja Helsingin yliopistossa vuosina 1995–2001 ja 2005–2006. Itä-Suomen yliopistossa hän on ollut professorin toimessa vuodesta 2013 lähtien.

Professori Karlsson on toiminut myös muun muassa Nordic Child Culture Research (Pohjoismaisen lastenkulttuurin tutkijoiden verkosto) -johtoryhmän Suomen edustajana sekä Valtakunnallisen Lapset kertovat ja toimivat -tutkija- ja kehittäjäverkoston puheenjohtajana. Hän on myös Suomen Akatemian Lapset kertovat hyvinvoinnistaan – kuka kuuntelee? Lasten äänet kuuluviin! -hankkeen johtaja.

Liisa Karlsson on tehnyt monitieteistä tutkimusta lapsuudentutkimuksen, kasvatuspsykologian, kasvatustieteen, varhaiskasvatuksen ja kulttuurintutkimuksen saralla. Hänen tutkimuksensa liittyvät lapsitoimintaan, osallisuuteen ja oppimiseen, kuten kouluun, päivähoitoon ja vapaa-ajantoimintaan sekä lapsinäkökulmaisiin tutkimusmenetelmiin. Keskeisiä tutkimusteemoja ovat olleet muun muassa kuuleminen, osallisuus ja vuorovaikutus, sadutusmenetelmä, toimijuus, lasten mukaanotto toiminnan ja opiskelun suunnittelussa ja toteutuksessa.

Karlsson kirjoittaa Lapsinäkökulma-blogissa osoitteessa http://lapsinakokulma.wordpress.com/

Liisa Karlssonin painolaatuinen kuva on osoitteessa: www.uef.fi/nimityskuvat

Lisätietoja:
Professori Liisa Karlsson, p. 050 576 3295, liisa.karlsson(at)uef.fi

Artikkelin kirjoitusvuosi: 2014

Takaisin tämän vuoden artikkeleihin