Lievätkin masennusoireet heikentävät leikkaustuloksia LSS-potilailla

Lievätkin masennusoireet voivat heikentää lannerankakanavan ahtauman leikkaushoidon tuloksia, osoitti Itä-Suomen yliopiston ja Kuopion yliopistollisen sairaalan tutkimus. Potilailla, joilla oli masennusoireita, leikkauksen jälkeinen toimintakyky oli huonompi kuin muilla vielä viiden vuoden kuluttua leikkauksesta.  Tulokset julkaistiin The Spine Journal -lehdessä.

– Näiden tulosten valossa lieviinkin mielialaoireisiin tulisi kiinnittää huomiota sekä ennen leikkausta että sen jälkeen. Näin voitaisiin tunnistaa potilaat, jotka saattaisivat hyötyä tehostetusta psykososiaalisesta tuesta osana leikkaukseen liittyvää hoito- ja kuntoutusprosessia, toteaa tutkimusartikkelin ensimmäinen kirjoittaja, LL Maarit Pakarinen.

Masennuksen vaikutus hoidon lyhyen aikavälin tuloksiin on havaittu aikaisemmissa tutkimuksissa. Nyt julkaistu tutkimus oli ensimmäinen, jossa osoitettiin myös varsinaista masennusta lievempien mielialaoireiden heikentävän hoitotuloksia pitkän ajan seurannassa.

Lumbaalinen spinaalistenoosi, LSS eli lannerankakanavan ahtauma on ikääntyvillä yleinen vaiva, joka aiheuttaa selkä- ja alaraajaoireita, kuten kipuja ja katkokävelyä. Vaikeita oireita voidaan hoitaa leikkauksella, mutta leikkaushoitokaan ei aina tuota odotettua hyötyä. Nyt julkaistun tutkimuksen perusteella psyykkiset tekijät voivat olla yksi selitys leikkaushoidon vaihteleville tuloksille.

Tutkimukseen osallistui 102 potilasta, jotka saivat leikkaushoitoa lannerankakanavan ahtaumatautiin. Potilaat vastasivat ennen leikkausta sekä kolmen kuukauden, vuoden, kahden vuoden ja viiden vuoden kuluttua leikkauksesta kyselyyn, jolla kartoitettiin mielialaoireita, kipuja ja toimintakykyä, kuten kävelyn, nostamisen ja istumisen rajoitteita. Masennusoireista kärsivillä toimintakyky pysyi leikkauksen jälkeen huonompana kuin muilla koko viiden vuoden seurannan ajan. Seurannan lopussa 15 prosentilla potilaista oli vähintään lieväksi masennukseksi tulkittavaa mielialaoireilua.

Tutkijoiden mukaan jatkossa kannattaa selvittää, voisiko tehostettu psykososiaalinen tuki ennen leikkausta ja sitä seuraavan kuntoutuksen aikana parantaa leikkauksesta toipumista.

Lisätietoja:

Maarit Pakarinen, LL, erikoislääkäri, kliininen opettaja, KYS ja Itä-Suomen yliopisto, p. 017 179385, maarit.pakarinen (at) kuh.fi

Tutkimusartikkeli:

Depressive burden is associated with a poorer surgical outcome among lumbar spinal stenosis patients: a 5-year follow-up study. Maarit Pakarinen, Susanna Vanhanen, Sanna Sinikallio, Timo Aalto, Soili M. Lehto, Olavi Airaksinen, Heimo Viinamäki. The Spine Journal, Vol. 14, Issue 10, p2392–2396

 

Artikkelin kirjoitusvuosi: 2014

Takaisin tämän vuoden artikkeleihin