Leila Saramäestä vuoden aikuisohjaaja

Suunnittelija, opinto-ohjaaja Leila Saramäki on saanut maakunnallisen vuoden aikuisohjaajan tunnustuspalkinnon. Saramäki ohjaa aikuisopiskelijoita työssään Itä-Suomen yliopiston Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducatessa.

Pohjois-Savon ELY-keskuksen myöntämä tunnustuspalkinto on osa valtakunnallista elinikäisen oppimisen kampanjaa, jota vietetään 22.9.—5.10. 2014. Innostu oppimaan -kampanjan aikana valitaan maakunnittain vuoden aikuisopiskelija, maahanmuuttajaopiskelija ja aikuisohjaaja.

Saramäkeä kiitellään muun muassa avarakatseiseksi ja innovatiiviseksi ohjaajaksi, joka kuuntelee opiskelijoita ja kannustaa heitä aktiivisuuteen.  "Avoimen yliopiston opiskelijat tarvitsevat paljon tukea, koska heidän täytyy jakaa aikansa työn, perheen, opiskelun ja vapaa-ajan välillä. Ilman Leilan tukea monelta opiskelijalta olisi jäänyt opinnot suorittamatta", palkintoperusteissa todetaan. 

 

Artikkelin kirjoitusvuosi: 2014

Takaisin tämän vuoden artikkeleihin