Laitosvalinta voi mahdollisesti heikentää kalojen maidin laatua

Monia uhanalaisia kalakantoja pidetään yllä laitoksissa tuotetuilla istukkailla, mutta istutusten tuotto on viime aikoina maailmanlaajuisesti heikentynyt. Kalanviljely-ympäristössä tapahtuu keinotekoista valintaa monella tasolla, joista yksi on heti hedelmöityksen yhteydessä tapahtuva sukusolutason valinta. Hiljattain julkaistu tutkimus osoittaa, että laitoksissa tapahtuva kantojen ylläpito voi mahdollisesti muuttaa ja heikentää kalojen maidin laatua.

Itä-Suomen yliopiston Biologian laitoksen tutkija Jukka Kekäläinen ja professori Raine Kortet selvittivät yhdessä RKTL:n, MTT:n ja Tromssan yliopiston tutkijoiden kanssa laitosvalinnan mahdollisia vaikutuksia lohikalojen maidin laatuun. Tutkimus toteutettiin Inarinjärven nieriällä, ja työssä tutkittiin luonnonkaloja sekä ensimmäisen ja neljännen laitossukupolven kaloja. Lisäksi mukana oli koeryhmä, joka edusti 22-prosenttisesti toista laitossukupolvea ja 78-prosenttisesti kolmatta laitossukupolvea.

Tutkimusryhmä havaitsi, että aineiston useamman sukupolven ajan laitoksissa ylläpidetyissä nieriäkannoissa maidin aktiivisesti liikkuvien siittiöiden määrä oli alhaisempi kuin luonnonkaloilla. Siittiöiden uintinopeus oli kuitenkin laitoskaloilla luonnonkaloja parempi. Tulokset viittaavat siihen, että laitosympäristössä tapahtuvan hedelmöityksen yhteydessä tapahtuva valinta voisi mahdollisesti muovata kalojen maidin laatua. Tulokset ovat ensimmäinen alustava havainto aiheeseen liittyen, ja lisätutkimuksia aiheesta tarvitaan.

Työstä kirjoitettu tutkimusartikkeli julkaistiin viime vuonna Aquaculture International -tiedesarjassa.

Julkaisu:

Kekäläinen, J., Figenschou, L., Janhunen, M., Kortet, R., Peuhkuri, N. & Rudolfsen G. 2013. Hatchery selection may depress the number of motile sperm but intensify selection for their swimming velocity in the Arctic charr. Aquaculture International, 21: 405-411.

Lisätietoja:

Tutkija Jukka Kekäläinen, Biologian laitos, Itä-Suomen yliopisto (nykyinen osoite; Centre for Evolutionary Biology, the University of Western Australia), jukka.s.kekalainen@uef.fi, +358 503251062

Tutkija Matti Janhunen, MTT, matti.janhunen@mtt.fi, +358 295317262

Professori Raine Kortet, Biologian laitos, Itä-Suomen yliopisto, raine.kortet@uef.fi, +358 504422693

Artikkelin kirjoitusvuosi: 2014

Takaisin tämän vuoden artikkeleihin