Lähes sata tohtoria sai tohtorinhatun - juhlallisuudet jatkuvat Joensuussa

Itä-Suomen yliopiston ensimmäisen tohtoripromootion pääjuhlaa, promootioaktia, vietettiin tänään juhlavissa merkeissä. Aktissa vihittiin yhteensä 97 tohtoria, joista 12 on tiedekuntien valitsemia kunniatohtoreita. Promootiossa tohtorin tutkinnon suorittaneet saavat juhlallisessa seremoniassa oikeuden käyttää akateemisen arvon merkkejä. Itä-Suomen yliopistossa tohtorinarvon merkit ovat tohtorinhattu ja siinä oleva embleemi sekä diplomi.

Tohtorivihkimisen suoritti juhlassa kolme promoottoria. Promoottorit ovat ansioituneita professoreja, jotka on nimetty kolmessa Joensuun kampuksella toimivassa tiedekunnassa. Filosofisen tiedekunnan promoottorina toimi professori Lea Siilin, yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan promoottorina taas professori Markku Tykkyläinen. Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan promoottorina toimi professori Tapani Pakkanen. Pakkanen vihki juhlassa myös kunniatohtorit.


Priimatohtori Maria Takala-Roszczenkolle ojennetaan tohtorinhattu ja diplomi. Juhlat jatkuvat lauantaihin saakka

Promootioaktin jälkeen tohtorit ja muu juhlaväki siirtyivät juhlakulkueessa promootiojumalanpalvelukseen. Juhlat jatkuvat illalla promootiopäivällisten ja -tanssiaisten merkeissä hotelli Kimmelissä. Päivällisten aikana kuullaan useita puheita, ja ruokailun jälkeen ohjelmassa on "promoottorin uloskanto". Tanssiaisten jälkeen puolilta öin pidetään vielä puhe nousevalle auringolle, minkä jälkeen yö jatkuu vapaan seurustelun ja tanssin merkeissä. Lauantaina promootiojuhlallisuudet huipentuvat promootioristeilyyn ja lounaaseen Utran uittotuvalla.Promootioperinne on jatkunut Suomessa katkeamattomana koko yliopistohistorian ajan, ja jokainen yliopisto on osaltaan uudistanut promootioperinnettä. Promootion juhlamenoissa perinteillä on erittäin tärkeä osa, vaikkakin promootio elää ajan mukana ja muuttuu tarvittaessa.

Itä-Suomen yliopisto haluaa promootiolla osoittaa arvostustaan tohtorin tutkinnon suorittaneille, jotka puolestaan saavat juhlia akateemisia saavutuksiaan.

Torstaina ja perjantaipäivän aikana promootiossa pidetyt puheet löytyvät verkosta osoitteesta www.uef.fi/promootio/puheet

Lisätietoja:
Promootiotoimikunnan puheenjohtaja Hannu Mustakallio, p. 029 445 2401

Artikkelin kirjoitusvuosi: 2014

Takaisin tämän vuoden artikkeleihin