LUMA Suomi -ohjelma vahvistaa luonnontieteiden ja matematiikan osaamista

Suomalaisten nuorten luonnontieteisiin ja matematiikkaan liittyvien asenteiden kehitys ja osaamisen tason lasku on herättänyt keskustelua.  LUMA Suomi -kehittämisohjelma pyrkii vastaamaan tähän haasteeseen. Tavoitteena on lisätä 6‒16-vuotiaiden lasten ja nuorten motivaatiota opiskella luonnontieteitä ja matematiikkaa sekä uudistaa näiden aineiden opetusta.

Valtakunnallisen ohjelman suunnittelu käynnistyy Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampuksella 19.9.2014.

– Suomen on pidettävä huolta luonnontieteiden ja matematiikan osaamisen perustasta. Tämä ohjelma kehittää opiskelun työtapoja oppilaslähtöisiksi ja toiminnallisiksi. Samalla elävöitetään opetusta ja kytketään se niin tutkimukseen kuin arki- ja työelämään, toteaa apulaisprofessori, LUMA-keskus Suomen johtokunnan puheenjohtajana Pekka Hirvonen Itä-Suomen yliopistosta.

Joensuun kokouksessa pureudutaan luonnontieteiden ja ympäristökasvatuksen puiteohjelman valmisteluun. Pilottivaiheen toteutussuunnitelma valmistuu kaikkien puiteohjelmien osalta lokakuun aikana ja se toteutetaan vuosina 2014–2016. Tämän jälkeen keskitytään kehitettyjen käytänteiden valtakunnalliseen levittämiseen.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on varannut hankkeelle yhteensä viisi miljoonaa euroa vuosina 2014–2019. Sen toteutuksesta vastaa kymmenen yliopiston verkosto. Itä-Suomen yliopiston soveltavan kasvatustieteen osasto sekä luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan yksiköt ovat tärkeässä asemassa ohjelman suunnittelussa ja toteutuksessa.

Ohjelman kuntaverkosto kattaa koko Suomen

Kunnilla on merkittävä rooli LUMA Suomi -kehittämisohjelmassa. Alueelliset LUMA-keskukset rakentavat koko Suomen kattavan kuntaverkoston yhteistyössä koulujen ja kuntien kanssa vuosina 2014–2015.

Kehittämisessä käytetään apuna alan uusinta tutkimustietoa. Tavoitteena on tehdä LUMA Suomi -kehittämisohjelmasta valtakunnallisesti vaikuttava ja pitkäkestoinen hanke, joka vahvistaa suomalaista osaamista ja Suomen kilpailukykyä.

LUMA Suomi -ohjelma tukee myös 2016 voimaan tulevien valtakunnallisten opetussuunnitelmien perusteita koulutyön arjessa. Toiminnalla pyritään nostamaan matemaattis-luonnontieteellistä ja teknologista osaamista suomalaisen hyvinvoinnin vahvistamiseksi.

LUMA Suomi -ohjelmaan kuuluu kolme puiteohjelmaa aliohjelmineen:

1. Matematiikan tutkiva oppiminen ja opetusteknologia sekä työelämä
2. Luonnontieteiden ja ympäristökasvatuksen tutkiva oppiminen ja opetusteknologia sekä työelämä
3. Teknologiakasvatus: ohjelmointi, robotiikka ja tietoyhteiskunta

Itä-Suomen yliopiston LUMA-keskus aloitti toimintansa vuonna 2011. Se on osa vuonna 2013 perustettua LUMA-keskus Suomea.

Lisätietoja:

LUMA-keskus Suomen johtokunnan puheenjohtaja, apulaisprofessori Pekka Hirvonen, p. 050 351 4897
LUMA-keskus Suomen johtaja, professori Maija Aksela, p. 050 514 1450

Artikkelin kirjoitusvuosi: 2014

Takaisin tämän vuoden artikkeleihin