Kuopion promootion kunniatohtoreiksi tieteen ja yhteiskunnan vaikuttajia

Itä-Suomen yliopisto järjestää tohtoripromootion Kuopion kampuksella 4.–6. kesäkuuta 2015. Promootiossa vihitään 12 kunniatohtoria, joiden joukossa on paitsi tieteen uranuurtajia, myös yritys- ja yhteiskunnallisessa toiminnassa sekä humanitaarisessa työssä ansioituneita henkilöitä. Kunniatohtorin arvo on merkittävin huomionosoitus, jonka yliopisto voi antaa.

Ultraäänen, pienhiukkasten ja puualan tuntijoita

Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta vihkii kolme kunniatohtoria. Filosofian kunniatohtoriksi vihitään professori Christian Langton ja professori Richard C. Flagan. Maatalous- ja metsätieteiden kunniatohtoriksi vihitään teollisuusneuvos Heikki Väänänen.

Professori Christian Langton johtaa vammojen ehkäisyyn ja hoitoon liittyvää tutkimusohjelmaa ja kvantitatiiviseen ultraäänikuvantamiseen keskittyvää tutkimusryhmää Queenslandin teknillisen yliopiston terveyden ja biolääketieteellisten innovaatioiden instituutissa Australiassa. Hän on kehittänyt osteoporoosin diagnostiikkaan uraauurtavan, laajakaistaisen ultraäänen taajuusriippuvaan vaimenemiseen perustuvan menetelmän.

Richard C. Flagan on Kalifornian teknillisen korkeakoulun Caltechin dekaani ja Irma and Ross McCollum - William H. Corcoran -professori kemiantekniikan, ympäristötieteen ja -teknologian alalla. Hän on maailman johtavia aerosolitieteen ja -tekniikan tutkijoita, jonka ansiosta hiukkasten muodostumista ilmakehässä ymmärretään entistä paremmin. Flaganin tutkimus on myös mahdollistanut uusia tapoja syntetisoida nanohiukkasia ja mitata nanohiukkasten kokojakaumia.

Teollisuusneuvos Heikki Väänänen on Karelia Finland Oy:n hallituksen puheenjohtaja ja Karelia Upofloor Oy:n entinen toimitusjohtaja. Hän on pitkäaikainen puualan yrittäjä ja merkittävä itäsuomalainen elinkeino- ja kulttuurielämän vaikuttaja. Väänäsen vuonna 2014 Itä-Suomen yliopistolle perustama nimikkorahasto tukee yliopiston puualan tutkimusta.

Lääketieteen ja farmasian huippututkijoita

Terveystieteiden tiedekunta vihkii kuusi kunniatohtoria. Lääketieteen kunniatohtoreiksi vihitään professori Tamás Freund, professori Göran K. Hansson ja akatemiaprofessori Sirpa Jalkanen. Farmasian kunniatohtoriksi vihitään professori Graham Russell, hammaslääketieteen kunniatohtoriksi oikeushammaslääkäri Helena Ranta ja filosofian kunniatohtoriksi Euroopan komission varapuheenjohtaja, komissaari Jyrki Katainen.

Neurotieteen professori Tamás Freund on Péter Pázmányn katolisen yliopiston neurotieteen laitoksen ja Unkarin Tiedeakatemian kokeellisen lääketieteen instituutin johtaja. Hän on maailman johtavia toiminnallisen neuroanatomian tutkijoita ja hänen tutkimustyönsä on johtanut merkittäviin havaintoihin aivokuoren, erityisesti hippokampuksen, toiminnan periaatteista.

Göran K. Hansson on sydän- ja verisuonitautien tutkimuksen professori Karoliinisessa instituutissa Ruotsissa, Nobel-säätiön johtoryhmän varapuheenjohtaja sekä fysiologian ja lääketieteen Nobel-komitean sihteeri. Uraauurtavissa tutkimuksissaan hän on valaissut muun muassa tulehduksen merkitystä valtimonkovettumataudissa ja osoittanut immuunijärjestelmää hillitsevien lääkeaineiden estävän ateroskleroottisten ahtaumien uusiutumista valtimonlaajennushoidon jälkeen.

Turun yliopistossa sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella työskentelevä akatemiaprofessori Sirpa Jalkanen on maailman johtavia ihmisen immuunipuolustusjärjestelmän lymfosyyttien liikkumismekanismien tutkijoita. Hänen tutkimuksensa odotetaan johtavan uraauurtaviin tuloksiin erityisesti autoimmuunitautien hoidossa sekä syövän leviämisen ehkäisyssä.

Graham Russell toimii tuki- ja liikuntaelinfarmakologian professorina Oxfordin ja Sheffieldin yliopistoissa. Hän on arvostettu bisfosfonaattien tutkija, jonka tutkimustyölle paljolti perustuu bisfosfonaattien lääkkeellisen käytön kehitys. Nykyisin bisfosfonaatit ovat luuston sairauksien hoidossa käytetyimpiä lääkkeitä maailmassa.

Helena Ranta ja Jyrki Katainen kunniatohtoreiksi

Hammaslääketieteen kunniatohtoriksi vihittävä oikeushammaslääkäri Helena Ranta on kokenut hammaslääketieteen opettaja ja oikeuslääketieteen ja -hammaslääketieteen sekä humanitaarisen lainsäädännön tutkija.  Hänet tunnetaan kansainvälisesti toiminnastaan EU:n, YK:n, Euroopan neuvoston ja Suomen ulkoministeriön oikeuslääketieteellisissä tutkijaryhmissä. Helena Ranta on ihmis- ja perusoikeuksien puolustaja, joka on pitänyt esillä myös kuolleiden ihmisoikeuksia.

Filosofian kunniatohtoriksi ja samalla koko yliopiston yhteiseksi kunniatohtoriksi vihittävän Euroopan komission varapuheenjohtaja, komissaari Jyrki Kataisen poliittinen ura on vaikuttava. Hän oli Suomen pääministeri vuosina 2011–2014 ja on toiminut myös valtiovarainministerinä kahdessa hallituksessa, kokoomuksen kansanedustajana ja puolueen puheenjohtajana. Vuosina 2006–2012 hän oli yksi Euroopan kansanpuolueen varapuheenjohtajista. Tällä hetkellä komissaari Katainen toimii Euroopan komission työstä, kasvusta, investoinneista ja kilpailukyvystä vastaavana varapuheenjohtajana. Kataisen juuret ovat Savossa.

Hyvinvointipalvelujen, tiedonhallinnan ja organisaatioiden kehittäjiä

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta vihkii kolme kunniatohtoria. Yhteiskuntatieteiden kunniatohtoriksi vihitään professori Staffan Höjer, terveystieteiden kunniatohtoriksi tohtori Virginia K. Saba ja kauppatieteiden kunniatohtoriksi professori Robyn Thomas.

Staffan Höjer toimii sosiaalityön professorina Göteborgin yliopistossa. Hänen keskeisiä tutkimuskohteitaan ovat sosiaalityön ammatillistuminen, hyvinvointipalvelujen organisoiminen, sosiaalityön globaalit kysymykset sekä sosiaalityön tietoperusta. Höjer on johtanut useita alansa kansainvälisiä tutkimus- ja kehittämishankkeita.

Virginia K. Saba on SabaCare-yhtiön toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja, Georgetownin yliopiston arvostettu emeritatutkija sekä terveystieteellisen Uniformed Services -yliopiston dosentti.  Hän on toiminut monissa terveydenhuollon tietojärjestelmiin ja hoitotyön tiedonhallintaan liittyvissä tehtävissä ja ollut näkyvä hahmo terveydenhuollon tietokoneistamisessa.  Hänen aloitteestaan hoitotyön tiedonhallinta on hyväksytty uudeksi erikoisalaksi terveydenhuollon organisaatioissa.

Robyn Thomas on johtamisen professori ja tutkimuksesta vastaava varadekaani Cardiffin yliopiston Cardiff Business Schoolissa Isossa-Britanniassa. Professori Thomasin tutkimusintressit liittyvät suurikokoisten ja monimutkaisten organisaatioiden toimintaan. Hän on tutkinut keskijohdon ja asiantuntijoiden roolia strategisessa muutoksessa ja muutosvastarinnassa sekä alhaalta ylöspäin tapahtuvan muutoksen muotoja julkisen ja yksityisen sektorin organisaatioissa. Hänen työnsä on vaikuttanut sekä julkisen että yksityisen sektorin toimintaperiaatteisiin ja käytäntöihin.

Kunniatohtorien lisäksi promootiossa vihitään tohtoreiksi yliopistossa väitelleitä. Kuopion kampuksen promootioon voivat osallistua ne, jotka ovat valmistuneet tohtoriksi luonnontieteiden ja metsätieteiden, yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tai terveystieteiden tiedekunnassa edustettuina olevissa oppiaineissa viimeistään 31.12.2014.

Lisää tietoa ja painolaatuiset kuvat kunniatohtoreista: http://www.uef.fi/fi/promootio/kunniatohtorit

Lisätietoja: Promootiosihteeri Kaisu Kortelainen, p. 029 445 8032

 

 

Artikkelin kirjoitusvuosi: 2014

Takaisin tämän vuoden artikkeleihin