Kuopiolais-intialainen hanke kehittää uusia spektroskooppisia menetelmiä suusyövän seulontaan

Suusyövän seulontaan etsitään uusia menetelmiä Itä-Suomen yliopiston ja intialaisen ACTREC-syöpäinstituutin yhteishankkeessa. Tekesin rahoittamassa kolmivuotisessa tutkimushankkeessa keskitytään erityisesti suusyövän varhaisdiagnostiikkaan ja selvitetään spektroskooppisten menetelmien soveltuvuutta suusyövän ja sen esiasteiden varhaiseen toteamiseen. Suusyöpään liittyviä biomarkkereita etsitään myös erilaisten metabolomiikka- ja bioanturitekniikoiden avulla. Erityisesti tutkitaan sylkinäytteiden soveltuvuutta suusyövän noninvasiiviseen diagnostiiikkaan.

Novel spectroscopic methods for early detection and screening of oral cancer -hanke yhdistää hammaslääketieteen, lääketieteen, lääketieteellisen fysiikan ja erilaisten spektroskooppisten tekniikoiden erityisosaamista paikallisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti. Hankkeen johtajana toimii professori Reijo Lappalainen Itä-Suomen yliopiston SIB Labs -infrastruktuuriyksiköstä.

Tutkimuksessa käytetään pääasiassa spektroskooppisia menetelmiä, joiden hyödyntämiseen on hyvät valmiudet Itä-Suomen yliopiston sovelletun fysiikan laitoksella ja SIB Labsissa. Hammaslääketieteen laitoksella on suusairauksiin liittyvää osaamista, jota täydennetään intialaisen syöpäinstituutin osaamisella. Projektissa on mukana myös yritysyhteistyökumppaneita, kuten Mekalasi Oy, Hosmed Oy ja Screentec Oy.

Tutkimuksen tavoitteena on saada lisätietoa spektroskooppisten menetelmien käytöstä suun limakalvojen tutkimisessa sekä löytää uusia menetelmiä suusyövän entistä tehokkaampaan havaitsemiseen ja hoidon seurantaan. Tutkimuksessa saadaan uutta tietoa suusyövän lisäksi myös muista suun limakalvon sairauksista. Projekti tarjoaa edellytyksiä uusien noninvasiivisten sylkidiagnostiikkamenetelmien jatkokehitykselle ja kaupallistamiselle.

Hankkeessa lisätään myös tutkijaliikkuvuutta yhteistyökumppanien välillä. Tällä hetkellä hammaslääketieteen laitoksella työskentelee intialainen post-doc tutkija dosentti Arja Kullaan tutkimusryhmässä. Lisäksi tutkimushanke liittyy läheisesti jo käynnissä olevaan amsterdamilaisen tutkimusryhmän kanssa tehtävään tutkimukseen, jossa selvitetään sädetyksen vaikutusta suun eri kudoksiin.

Hankkeen aloituskokous järjestettiin Kuopiossa elokuun lopulla. Mumbaissa sijaitsevasta ACTRECista (Advanced Center for Treatment, Research and Education in Cancer) aloituskokoukseen osallistui professori Murali Krishna Chilakapati, joka vastaa Mumbaissa tehtävästä tutkimusosuudesta.

Lisätietoja:

Dosentti Arja Kullaa, p. 044 5150452​, arja.kullaa (at) uef.fi

Artikkelin kirjoitusvuosi: 2014

Takaisin tämän vuoden artikkeleihin