Kuopiolainen tutkimus osoittaa: Metabolinen oireyhtymä samankaltainen eri ikäryhmillä

Itä-Suomen yliopistossa toteutettu tutkimus osoittaa, että metaboliset riskitekijät kasautuvat samankaltaisesti lapsilla ja aikuisilla ja että näiden riskitekijöiden kasautuminen lisää tyypin 2 diabeteksen, sydäninfarktin ja verenkiertoelinsairauksista johtuvien ennenaikaisten kuolemien riskiä aikuisilla. Tulosten perusteella tyypin 2 diabeteksen ja verenkiertoelinsairauksien ehkäisyyn on syytä panostaa parantamalla elintapoja jo lapsuusiässä. Tutkimuksen tulokset julkaistiin viime viikolla Diabetologia-lehdessä.

Metabolisella oireyhtymällä tarkoitetaan tilannetta, jossa henkilöllä on useita tyypin 2 diabeteksen ja verenkiertoelinsairauksien riskitekijöitä. Näiksi riskitekijöiksi luetaan perinteisesti ylipaino ja keskivartalolihavuus, lihasten, rasvakudoksen ja maksan insuliiniherkkyyden heikkeneminen ja siihen liittyvä glukoosiaineenvaihdunnan häiriö, plasman triglyseridi-rasvojen pitoisuuden nousu, plasman HDL-kolesterolin pitoisuuden lasku sekä verenpaineen nousu. Ylipainon lisääntymisen myötä myös metabolisten riskitekijöiden kasautuminen on yleistynyt lapsilla. Mikäli liikunta- ja ravitsemustottumukset eivät muutu parempaan suuntaan lapsuusiässä, metabolinen oireyhtymä jatkuu todennäköisesti aikuisikään saakka, minkä seurauksena riski sairastua tyypin 2 diabetekseen ja verenkiertoelinsairauksiin sekä kuolla ennenaikaisesti kasvaa. Metabolisen oireyhtymän määritelmä on ollut viime aikoihin saakka kiistanalainen erityisesti lapsilla, vaikka sen osatekijät ovat olleet jo pitkään tiedossa. Epäselvää on ollut myös, ovatko metabolisen oireyhtymän osatekijät samat lapsuus- ja aikuisiässä.

Nyt julkaistussa tutkimuksessa osoitettiin metabolisen oireyhtymän osatekijöiden kasautuvan samankaltaisesti lapsilla ja eri-ikäisillä aikuisilla sukupuolesta riippumatta. Kuitenkin keskivartalolihavuus korostui suhteellisesti vähemmän lapsilla kuin aikuisilla, ja kohonnut verenpaine korostui keski-ikäisillä miehillä suhteellisesti enemmän kuin lapsilla ja vanhemmilla miehillä ja naisilla. Ennakko-odotusten mukaisesti riskitekijöiden tasot olivat aikuisilla korkeammat kuin lapsilla. Tämä kaikissa ikäluokissa havaittu metabolisten riskitekijöiden kasautuminen lisäsi tyypin 2 diabeteksen, sydäninfarktin ja verenkiertoelinsairauksista johtuvien ennenaikaisten kuolemien riskiä aikuisilla.

Nämä tutkimustulokset viittaavat siihen, että lääketieteessä yleisesti käytettyjä metabolisten riskitekijöiden raja-arvoja matalammat riskitekijöiden tasot ovat haitallisia erityisesti, jos riskitekijöitä on useampia. Tulosten perusteella tyypin 2 diabeteksen ja verenkiertoelinsairauksien riskin arvioinnissa tulisikin kiinnittää entistä enemmän huomiota useiden riskitekijöiden tasoihin. Lisäksi kokonaisriskiä tulisi pyrkiä pienentämään ensisijaisesti lapsuusiässä aloitetuilla ja aikuisiässä jatkuvilla elämäntapamuutoksilla ja tarvittaessa myös lääkehoidoilla.

Tutkimusaineistoina oli kolme kuopiolaista väestöotosta eli 491 tervettä 6–8-vuotiasta tyttöä ja poikaa Lasten liikunta ja ravitsemus- eli PANIC-tutkimuksesta, 1900 kuopiolaista keski-ikäistä miestä KIHD-tutkimuksesta sekä 1170 vanhempaa naista ja miestä DR's EXTRA-tutkimuksesta. Lasten liikunta ja ravitsemus -tutkimus on käynnissä oleva elintapainterventiotutkimus, joka tuottaa arvokasta tietoa lasten elintavoista, terveydestä ja hyvinvoinnista aikuisikään saakka. Yhteistyö kolmen eri ikäryhmän ihmisiä sisältävän tutkimuksen välillä mahdollisti monipuolisen metabolisen oireyhtymän kehittymistä ja siihen liittyviä riskejä käsittelevän tutkimuksen.       

Lisätietoja:

Anna Viitasalo, lääketieteen lisensiaatti, Biolääketieteen yksikkö, puh. 040-4194017

Timo A. Lakka, lääketieteellisen fysiologian professori, sisätautien erikoislääkäri, Biolääketieteen yksikkö, puh. 040-7707329

Lasten liikunta ja ravitsemus -tutkimus – The Physical Activity and Nutrition in Children (PANIC) Study

http://www.uef.fi/fi/biolaaketiede/lasten-liikunta-ja-ravitsemus ja www.lastenliikuntajaravitsemus.fi

Viitasalo A, Lakka TA, Laaksonen DE, Savonen K, Lakka HM, Hassinen M, Komulainen P, Tompuri T, Kurl S, Laukkanen JA, Rauramaa R. Validation of metabolic syndrome score by confirmatory factor analysis in children and adults and prediction of cardiometabolic outcomes in adults. Diabetologia. 2014 Jan 24.

Artikkelin kirjoitusvuosi: 2014

Takaisin tämän vuoden artikkeleihin