Kunniatohtorit istuttivat nimikkopuunsa promootiopuistoon

Puut ovat pysyvyyden, viisauden ja tulevaisuuden uskon symboleita kaikkialla maailmassa. Itä-Suomen yliopiston ensimmäisessä tohtoripromootiossa 12 kunniatohtoria istutti tänään omat nimikkopuunsa Pyhäselän rannan tuntumassa olevaan Joensuun kaupungin ylläpitämään promootiopuistoon. Puisto on osa Linnunlahden puulajipuistoa. Näin kunniatohtorit jatkoivat osaltaan jo Joensuun yliopiston aikana aloitettua juhlaperinnettä.


Professori Sergey P. Tunik istuttaa nimikkopuutaan metsäylioppilaan avustuksella.  

Tänä vuonna kunniatohtoreiden istuttamat nimikkopuut edustavat pääosin kotimaisia havu- ja lehtipuulajeja, ja ne täydentävät erinomaisesti aiempia nimikkopuiden istutuksia promootiopuistossa.  Istutettavat puut symboloivat myös suomalaisten metsien ja kotimaisten puulajien merkitystä kestävän metsäbiotalouden mahdollistajana ja hyvinvoinnin tuojana koko yhteiskunnassa.

Nyt istutettavista puulajeista metsäkuusi on nimetty professori Petra Engelbrechtin, metsämänty suomentaja Kersti Juvan ja rauduskoivu pääjohtaja Reijo Karhisen nimikkopuuksi. Metsäkuusi, metsämänty ja rauduskoivu esiintyvät lähes koko Suomessa ja ovat suomalaisessa metsätaloudessa kaikkein tärkeimmät taloudellisesti hyödynnettävät puulajit.

Siperian lehtikuusi on nimetty professori Eiki Bergin, metsähaapa ministeri Lauri Tarastin ja metsälehmus professori Zhores I. Alferovin, metsätammi professori Sergey P. Tunikin ja metsävaahtera professori Klaus Töpferin nimikkopuuksi.  Myös nämä puulajit ovat kasvatuskelpoisia metsätaloudessa, eritoten eteläisimmässä Suomessa. Toisaalta niitä käytetään Suomessa myös maisema- ja koristepuina.

Surukuusi on filosofian tohtori Alice-Mary Talbotin, serbiankuusi professori Bernd Kortmannin, sembramänty professori Miia Rannikmäen ja metsätuomi dosentti Tuomo Kauranteen nimikkopuu.  Niitä kaikkia käytetään Suomessa lähinnä puisto- ja koristepuuna.  

Idea muistopuiden istuttamisesta tohtoripromootioissa on aikanaan tullut metsätieteellisessä tiedekunnassa työskennelleeltä professori Kim Von Weissenbergiltä. Puita on istutettu promootiovuosina 1989, 2004 ja 2009. Nimikkopuita on tämän päivän taimet mukaan lukien istutettu yhteensä 47 kappaletta.

Juhlamenojen ohjaaja, apulaisprofessori Anu Puusa piti tilaisuudessa puheen taimien kasvamiselle. Puheessaan Puusa iloitsi siitä, että istutettujen puiden myötä kunniatohtoreista jää elävä ja kasvava jälki itäiseen Suomeen.

– Tämä perinne istuu myös hyvin luontevasti osaksi yliopistomme ja alueemmekin profiilia, ovathan metsä- ja puuosaaminen niitä aloja, joihin alueellamme ja yliopistollamme, erityisesti Joensuun kampuksella merkittävästi panostetaan ja joissa meillä on erittäin vahvaa ja kansainvälisestikin laajalti tunnustettua huippuosaamista. Lisäksi yliopistomme sijaitsee alueella, joka on keskellä vauraimpia metsävarojamme.

Lisätietoja:
Promootiotoimikunnan puheenjohtaja, professori Hannu Mustakallio, p. 029 445 2401

Artikkelin kirjoitusvuosi: 2014

Takaisin tämän vuoden artikkeleihin