Kulttuuripolitiikan tutkimuksen päivillä haetaan tuoreita näkökulmia kulttuuripolitiikkaan

Valtakunnalliset Kulttuuripolitiikan tutkimuksen päivät järjestetään tänä vuonna Itä-Suomen yliopistossa, Joensuun kampuksella, 24.–25. huhtikuuta. Päivillä tartutaan laajaan joukkoon ajankohtaisia aiheita: suomalais-venäläinen kulttuuriyhteistyö Itä-Suomessa, taidemaailman markkinoistuminen, "vihreä tieto" ja yritystoiminta, esteettinen aktivismi ja luovat protestit.

KPT-päivät avaa Cultura-säätiön hallituksen puheenjohtaja Janna Puumalainen. Cultura-säätiö tukee Suomen venäjänkielisen väestön kielellistä ja kulttuurista identiteettiä ja edesauttaa venäjänkielisen väestönosan kulttuurin kehittymistä sekä muutoin kehittää integraatiota.

Key note -puhujat ovat professori Jim McGuigan, Loughborough University; professori Andrew Jamison, Aalborg Universitet; sekä tutkija Tuija Lattunen, Helsingin yliopisto. Key note -puhujista eritoten professori McGuigan on tunnettu kulttuurin, kulttuuripolitiikan ja -sosiologian tutkija. Hän on käsitellyt tutkimuksissaan laajasti kulttuuripolitiikkaa ja julkisen hallinnon ja yhteiskunnan markkinoistumista.

Professori Andrew Jamison puolestaan haastaa hakemaan laajempaa näkökulmaa kulttuuripolitiikkaan. Hän on tutkinut muun muassa "vihreää tietoa" ja sen tuottamista sekä erityisesti tieteen, teknologian ja ekologian välisiä suhteita. Hänen tutkimuksensa valossa kulttuuripolitiikan kannalta keskeinen kysymys on, kuinka kulttuuripolitiikka ja alan tutkimus onnistuvat vastaamaan ympäristöhaasteeseen.

Tutkija Tuija Lattusen luento käsittelee esteettistä aktivismia. Esteettisellä aktivismilla viitataan luovaan toimintaan ja teoksiin, joissa yhdistyvät taide ja yhteiskunnallinen aktivismi. Ilmiö tunnetaan myös nimellä "culture jamming".

Key note -luennot ja paneeli ovat kaikille kulttuuripolitiikasta ja sen tutkimuksesta kiinnostuneille avoimia tilaisuuksia. Niihin osallistuminen ei edellytä ilmoittautumista.

Tiedotusvälineiden edustajat ovat tervetulleita päivien tiedotustilaisuuteen torstaina 24. huhtikuuta klo 15.00 Carelia-rakennuksen saliin C2 (Yliopistokatu 4). Tilaisuudessa ovat mukana Key note -luennoijat ja KPT-päivien järjestäjät.

Kulttuuripolitiikan tutkimuksen seuran järjestämät monialaiset ja monitieteiset Kulttuuripolitiikan tutkimuksen päivät luovat kohtaamispaikan samankaltaisista ilmiöistä kiinnostuneille tutkijoille. Ensimmäiset KPT-päivät pidettiin toukokuussa 2013 Helsingissä. Tämänvuotiset KPT-päivät järjestetään yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston markkinoistumisen vaikutuksia taidemaailmaan tarkastelevan Suomen Akatemia -hankkeen kanssa.

Päivien ohjelma: http://kulttuuripolitiikantutkimus.fi/content/ohjelma

Lisätietoja Itä-Suomen yliopiston tutkimusprojektista


Lisätietoja tapahtumasta:
Simo Häyrynen, yliopistotutkija, Itä-Suomen yliopisto, puh. 050 442 2483, simo.hayrynen(at)uef.fi
Pauli Rautiainen, lehtori, Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulu; Kulttuuripolitiikan tutkimuksen seuran puheenjohtaja, puh. 040 770 7282, pauli.rautiainen(at)uta.fi
Anna Logrén, tutkija, Itä-Suomen yliopisto, puh. 050 431 2294, anna.logren(at)uef.fi

Artikkelin kirjoitusvuosi: 2014

Takaisin tämän vuoden artikkeleihin