Kulttuurien kirjo lisääntyy työpaikoilla - ulkomaalaistaustaiset työntekijät mukana KYSin tutkimuksessa

Sosiaali- ja terveysalalle tulee jatkuvasti työvoimaa Suomen ulkopuolelta. Tarve alan ammattilaisista kasvaa lähivuosina ennen kaikkea väestön ikääntymisen vuoksi. Sosiaali- ja terveysalan toimijoiden kulttuurien välisen työn valmiuksia tutkitaan ja kehitetään laajassa tutkimushankkeessa, jota johtaa Tampereen yliopiston professori Pirkko Pitkänen.

– Hankkeen taustalla on kansainvälisen rekrytoinnin lisääntyminen. Kulttuurien kirjo lisääntyy hoitohenkilöstön keskuudessa. Ikärakenne Suomessa on sellainen, että sote-alalla on syytä varautua monikulttuurisuuden kasvuun myös pääkaupunkiseudun ulkopuolella, toteaa Pitkänen.

Suomen Akatemian rahoittama hanke Kulttuurien välisen työn valmiuksien kehittäminen sosiaali- ja terveydenhuollon työssä (MULTI-TRAIN) on Tampereen yliopiston kasvatustieteiden yksikön ja Itä-Suomen yliopiston sosiaali- ja terveysjohtamisen laitoksen yhteinen toimintatutkimus, joka toteutetaan vuosina 2013 –2017 viidessä sote-alan organisaatiossa eri puolilla Suomea.

Monitieteisen MULTI-TRAIN -hankkeen tavoitteena on auttaa työyhteisöjä kehittämään toimivia käytäntöjä monikulttuurisen työn arkeen niin, että ne tukevat sekä työntekijöitä että työnantajia kulttuurienvälisen kirjon lisääntyessä työpaikoilla. Hankkeessa selvitetään arjen vuorovaikutuksen hankauspisteitä, kehitetään korjaavia toimenpiteitä sekä arvioidaan interventioiden vaikutuksia.

– Tavoitteena on saada aikaan muutoksia organisaation kaikilla tasoilla, koska vain siten kulttuurien välistä työtä tukevat toimintatavat vakiintuvat osaksi työyhteisöjen arkipäivää ja myös niiden johtamista, toteaa Itä-Suomen yliopiston sosiaalihallintotieteen professori Vuokko Niiranen, joka vastaa tutkimuksesta Itä-Suomen osalta.

Organisaatiot innolla mukana

– KYSissä on runsaasti ulkomaalaistaustaisia hoitajia ja lääkäreitä, ja heidän määränsä lisääntyy tulevaisuudessa, kertoo hallintoylihoitaja Merja Miettinen Kuopion yliopistollisesta sairaalasta.

Hänen mukaansa tämä edellyttää johtamiselta monikulttuurista ymmärrystä ja lisäkoulutusta.

– Lisäksi työntekijöitä on koulutettava monikulttuurisuuteen ja siihen, kuinka monikulttuurisuus otetaan osaksi työyhteisön kehittämistä. Nämä asiat ovat tärkeitä, kun olemme mukana tässä hankkeessa.

Tutkimuksessa ovat mukana Hatanpään sairaala ja Koukkuniemen vanhainkoti Tampereelta, Karhulan sairaala Kotkasta, Kuopion yliopistollinen sairaala KYS sekä valtakunnallisesti toimiva Mainio Vire.

Lisätietoja MULTI-TRAIN -tutkimushankkeesta: www.uta.fi/multitrain

Yhteydenotot ja haastattelupyynnöt:
Hankejohtaja, professori Pirkko Pitkänen, Tampereen yliopisto, kasvatustieteiden yksikkö: puh. 050 420 1536, pirkko.pitkanen(at)uta.fi

Professori Vuokko Niiranen, Itä-Suomen yliopisto, sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos: puh. 040 550 4801, vuokko.niiranen(at)uef.fi

Artikkelin kirjoitusvuosi: 2014

Takaisin tämän vuoden artikkeleihin