Kuinka muutosvoima synnytetään organisaatioissa? Seminaari organisaatioiden ohjaustilanteista 4.4.

Organisaatioiden johtaminen, lähiesimiestyö ja ihmisiin vaikuttaminen tapahtuu keskustelujen ja erilaisten ohjauksellisten tilanteiden kautta. Organisaation muutosvalmius kehittyy näiden kohtaamistilanteiden kautta. Jokaisen esimiehen ja muidenkin organisaation kehittäjien on siksi tärkeä hallita keskustelutilanteiden ohjaamista.

Itä-Suomen yliopiston Toimijuuden tuki -hanke järjestää Ohjaustilanteet organisaatioissa -seminaarin perjantaina 4. huhtikuuta klo 8.30–15.30 Louhela-salissa Tiedepuistolla (Länsikatu 15).

Seminaaripäivän teemana on erilaisten organisaatiossa tapahtuvien ohjaustilanteiden vuorovaikutus: se kuinka muutosta käytännössä tehdään.  Seminaari luo sekä kokonaiskuvaa ohjaustyön moninaisista mahdollisuuksista työpaikkojen arjessa että pureutuu näiden tilanteiden käytännön haasteisiin.

Seminaari on tarkoitettu erityisesti organisaatioiden muutostyön vastuuhenkilöille - esimiehille ja kehittäjille, jotka sekä ohjaavat muita että hankkivat työpaikalle ohjaavia palveluja kuten työnohjausta, valmennusta, mentorointia tai muuta konsultaatiota. Seminaari on tarkoitettu niin ikään ohjaustyön ammattilaisille ja sellaiseksi opiskeleville.  

Seminaarin kysymyksiä:
•    Millaisia ohjauksen muotoja voimme hyödyntää organisaatioissa?
•    Esimiestyön tilanteet ohjauksellisena vuorovaikutuksena – kuinka synnyttää muutosta?
•    Mitä ohjaustilanteen vuorovaikutuksessa tapahtuu?
•    Kuinka kehittää omia ohjaustaitoja?

Toteutus ja kouluttaja:

Seminaaripäivä rakentuu opetustilanteista, ohjauksellisista harjoituksista ja keskusteluista. Seminaarin kouluttajana toimii PsT, työn ja organisaatioiden erikoispsykologi, työnohjaaja Risto Puutio Metanoia Instituutista. Hän on tutkinut työyhteisöjen ohjauksellisia vuorovaikutustilanteita ja kirjoittanut aiheesta alan kotimaisissa ja kansainvälisissä ammattilehdissä. Kouluttajana hänet tunnetaan käytännönläheisyydestä.

Ilmoittautuminen seminaariin

Lisätietoja:
Projektipäällikkö Merja Koivuluhta merja.koivuluhta(at)uef.fi , p. 050 3636 931.

Toimijuuden tuki-hanke on ohjauspalvelujen kehittämis-, koulutus- ja tutkimusprojekti. Se on Itä-Suomen yliopiston ohjauksen koulutuksen toteuttama 2,5 vuotta kestävä hanke, jota rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto, Pohjois-Karjalan ELY-keskus ja Itä-Suomen yliopisto.

Lisätietoja hankkeesta

Artikkelin kirjoitusvuosi: 2014

Takaisin tämän vuoden artikkeleihin