Kirja häpeästä kärsimisen moninaisesta viidakosta

Häpeäprofessoriksikin tituleerattu käytännöllisen teologian professori Paavo Kettunen on julkaissut uuden kirjan. Häpeästä hyväksyntään -teoksessa pohditaan häpeästä selviytymisen keinoja. Kirja pyrkii viitoittamaan teitä kohti hyväksyntää ja sitä, että ihminen kokisi tulleensa nähdyksi kokonaisena, omana itsenään. Samalla se on opas kohti vapaampaa henkilökohtaista elämää.

Kettunen kertoo, että sukupuoli ja seksuaalisuus ovat keskeisiä ihmisen häpeäkokemuksissa, koska juuri niillä alueilla odotamme hyväksytyksi tulemista.

– On hyvin ymmärrettävää, että homoseksuaalit ovat toivoneet rekisteröityjen parisuhteidensa tunnustamista ja hyväksyntää kirkon piirissä. Toiveen taustalla ovat häpeään liittyvät kysymykset: saanko olla se mikä olen, hyväksytäänkö minut, kelpaanko minä tällaisena?

Häpeä on erityisesti meidän aikamme ihmisten kysymys. Häpeä voi näkyä noloutena, riittämättömyytenä ja vierauden kokemuksena sekä uupumisena.  Häpeän ja syyllisyyden tunteet vaikuttavat sekä sosiaaliseen elämäämme ja ihmissuhteisiimme että jumalasuhteeseemme. Niitä käsitellään naistenlehdissä, psykologien vastaanotoilla ja sielunhoitokeskusteluissa.

– Huonoutensa tunnistavaa ja kelpaamattomuutta kokevaa ei auta oman olemisensa pohjamudissa kieriskely. Ei kuitenkaan voida määrätä lääkkeitä, ellei ensin kartoiteta ihmisen tilannetta. Siksi kirja ei ole vain häpeästä selviytymiskertomus, vaan myös raportti häpeästä kärsimisen moninaisesta viidakosta.

Teologian tohtori Paavo Kettunen on käytännöllisen teologian professori Itä-Suomen yliopistossa. Hän on johtanut valtakunnallista häpeän tutkimushanketta yli 10 vuoden ajan. Tutkimusmateriaalina ovat olleet suomalaisten lähettämät lähes 450 kirjettä. Ne ovat pohjana myös nyt julkaistulle kirjalle. Hänen aiempia teoksiaan ovat muun muassa Kätketty ja vaiettu – Suomalainen hengellinen häpeä, Auttava kohtaaminen I: sielunhoidon perusteet ja teologia, Suomalainen rippi ja Leipää vai läsnäoloa?

Paavo Kettunen: Häpeästä hyväksyntään, Kirjapaja 2014. 223 s.
Arvostelukappaleet: Minna Vatja, minna.vatja(at)kirjapaja.fi

Lisätietoja:
Paavo Kettunen, p. 050 380 5627, paavo.kettunen@uef.fi

Artikkelin kirjoitusvuosi: 2014

Takaisin tämän vuoden artikkeleihin