Kehittyvä hoidon laadun tutkimus ylittää tieteenalojen rajat

Hoitotieteen tutkijoiden tuoreessa artikkelissa hoidon laadun tutkimukseen tuotiin luonnontieteiden puolelta uusi väline, itseorganisoituva piirrekartta. Itä-Suomen yliopiston ja Pittsburghin yliopiston yhteistyössä laadittu innovatiivinen menetelmäartikkeli julkaistiin arvostetussa Nursing Research -lehdessä.  

Hoidon laatu on keskeinen terveyspalvelujärjestelmän tulosindikaattori ja se kuvaa myös hoidon vaikuttavuutta.  Sen arvioinnilla on pitkä kansallinen ja kansainvälinen perinne. Potilaiden kokema tyytyväisyys hoitoonsa on keskeinen osa hoidon laatua ja sitä myös käytetään yleisesti laadun mittarina. Kuopion yliopistollisessa sairaalassa ja Itä-Suomen yliopiston hoitotieteen laitoksella aloitettiin järjestelmällinen hoidon laadun mittaaminen kehittämällä Ihmisläheinen hoito -mittari 1990-luvulla. Mittaria on sittemmin käytetty tieteellisessä tutkimuksessa ja terveydenhuollon organisaatioiden toiminnan kehittämistyössä eri puolella Suomea ja myös muun muassa Puolassa, Singaporessa, Vietnamissa ja Sveitsissä. Mittaria on kehitetty 2000-luvulla entistä luotettavammaksi ja kehitystyön tuloksia on julkaistu useissa kansallisissa ja kansainvälisissä tiedelehdissä.

Artikkeli Ihmisläheinen hoito -mittarin innovatiivisesta käytöstä julkaistiin syyskuun alussa Nursing Research -lehdessä, joka on hoitotieteen alan arvostetuin ja vanhin tieteellinen julkaisu.  Tämä Yhdysvalloissa ilmestyvä lehti painottaa kehittyneiden tutkimusmenetelmien käyttöä korkeatasoisessa hoitotieteellisessä tutkimuksessa.  

Artikkelissa raportoidaan 5283 potilaan Ihmisläheinen hoito -mittarilla kerättyjä arvioita hoidon laadusta Suomessa vuosina 2008 ja 2010.  Artikkelissa on käytetty perinteisiä tilastollisia menetelmiä sekä sovellettu hoitotieteen tutkimukselle uutta ja alun perin luonnontieteissä kehitettyä ja käytettyä itsejärjestyvää piirrekarttaa, Self-Organizing Map (SOM). Metodologisessa artikkelissa todetaan, että SOM soveltuu hyvin perinteisten tilastomenetelmien rinnalle laajojen kyselyaineistojen analyysiin.

Tutkijoiden mukaan tällainen tieteenalojen välinen ja kansainvälinen yhteistyö on keino tuottaa innovatiivista ja uutta tietoa paljon tutkitusta aiheesta.

Tutkimus liittyy professori Katri Vehviläinen-Julkusen johtamaan Vetovoimainen ja turvallinen sairaala -hankkeeseen, joka on yksi Itä-Suomen yliopiston strategista IRI- eli  Innovative Research Initiatives -rahoitusta saaneista tutkimusavauksista.

Lisätietoja:

Projektitutkija, dosentti, FT Ari Voutilainen (ari.voutilainen@uef.fi)

Yliopistotutkija, TtT Tarja Kvist (tarja.kvist@uef.fi)

Professori Paula R.Sherwood, University of Pittsburgh,USA (prs11@)

Professori Katri Vehviläinen-Julkunen (katri.vehvilainenjulkunen@uef.fi)

Artikkelin tiedot: Voutilainen A, Kvist T, Sherwood PR, Vehviläinen-Julkunen K. A New Look at Patient Satisfaction. Learning From Self-Organizing Maps. Nursing Research, Sep/Oct 2014, 63(5), 333-345.

Artikkelin kirjoitusvuosi: 2014

Takaisin tämän vuoden artikkeleihin