Kaksi Karjalaa matkailijan silmin

Maaseutumatkailu on yksi tärkeimmistä matkailualoista Suomessa ja Karjalan tasavallassa. Venäjän Karjalassa maaseutumatkailun kehittäminen on alkutaipaleella eikä tietoa markkina-alueista ja potentiaalisista kohderyhmistä ole juurikaan saatavilla. Suomen matkailulle venäläiset ovat tärkein asiakasryhmä ja on todennäköistä, että myös Karjalan tasavallan maaseutumatkailulle nimenomaan kotimaan matkailijat ovat tärkein kohderyhmä.

Asiakastiedon lisäämiseksi on Itä-Suomen yliopistossa ja Karelia-ammattikorkeakoulussa tutkittu venäläisiä potentiaalisia maaseutumatkailijoita sekä suomalaisten ja karjalaisten matkailuyritysten näkyvyyttä venäläisessä sosiaalisessa mediassa. Lisäksi kartoitettiin eurooppalaisten käsityksiä Itä-Suomen ja Karjalan tasavallan imagosta, tunnettavuudesta ja kiinnostavuudesta matkailukohteena.

Moskovan ja Pietarin alueen potentiaalisia maaseutumatkailijoilta koskevassa tutkimuksessa selvitettiin, millaiset majoittumistavat kiinnostavat matkailijoita sekä millaisia palveluja ja aktiviteetteja he kaipaavat maaseutulomallaan. Motivaation perusteella erottui neljä asiakasryhmää, joille pystytään suuntaamaan omanlaistaan markkinointiviestintää. Nämä ryhmät ovat muistorikkaan kokemuksen etsijät, liikunnalliset maaseutumatkailijat, mukavuudenhaluiset romantikot ja kiireettömät maaseutumatkailijat. Seurantatutkimuksessa edellä mainittuun kyselyyn vastanneet arvioivat Karjalan tasavallan matkailuyrittäjien kehittämien maaseutumatkailutuotteiden houkuttelevuutta.

Venäjän suosituin sosiaalisen median kanava VKontakte on noussut merkittäväksi matkailumarkkinoinnin viestintäkanavaksi. VKontaktessa Suomen matkailua koskevissa ryhmissä erottui neljä keskusteluaihetta: tietoa koko Suomesta, tietoa tietyiltä alueilta, ostokset ja mainokset sekä viihde. Karjalan tasavaltaa koskevissa ryhmissä keskusteluaiheet liittyivät kiinnostaviin vierailukohteisiin, majoitukseen sekä aktiivilomavaihtoehtoihin. VKontaktessa tapahtuvassa markkinointiviestinnässä olennaista on venäjän kielen käyttäminen, suoran mainonnan välttäminen, ryhmän aktivointi sekä nopea reagointi käytävään keskusteluun.

Eurooppalaisten mielestä sekä Itä-Suomi että Karjalan tasavalta ovat rauhallisia maaseutumatkailukohteita, jotka tarjoavat luontonähtävyyksiä ja kauniita maisemia sekä mahdollisuuden luontoaktiviteetteihin ja seikkailuihin. Itä-Suomi koetaan kuitenkin majoituksen, ravintoloiden ja palveluiden laadun, turvallisuuden, maineen, infrastruktuurin ja kommunikoinnin helppouden suhteen paremmaksi vaihtoehdoksi.

Tutkimukset on tehty osana RUNAT-hanketta, jossa on tuotteistettu maaseutumatkailuyritysten palveluja ja koulutettu yrityksiä hyödyntämään e-markkinointia. Karelia ENPI CBC –ohjelmasta rahoitettavaa hanketta toteuttavat Itä-Suomen yliopisto, Karelia-amk, Savonia-amk ja Karjalan Matkailuinstituutti.

Tutkimusten tulokset esitellään tarkemmin Itä-Suomen yliopistolla Joensuun kampuksella tiistaina 29.4.2014 klo 13.30-16.00, Carelia, Sali C2. Maksuttoman ja kaikille avoimen tilaisuuden järjestävät Itä-Suomen yliopiston Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate ja Venäjä- ja rajatutkimuskeskus VERA.

Lisätietoja:

Projektitutkija Jarno Suni, 050 442 3880, jarno.suni(at)uef.fi

 

Artikkelin kirjoitusvuosi: 2014

Takaisin tämän vuoden artikkeleihin